oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz Od nowego roku, Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Środowiskowy Dom Samopomocy w Woli Kalinowskiej, będzie świadczył pomoc dla 30 uczestników. To właśnie tu będą mogli uczyć się życia bez wyrywania ich na siłę z rodzinnych domów. Obecnie z oferty ośrodka korzysta 20 osób.

- Jest to drugi tego typu ośrodek po domu w Konarach, który powstał z inicjatywy powiatu. Chcemy, by osobom wymagającym pomocy świadczyć ją jak najbliżej miejsca zamieszkania - mówi Renata Godyń-Swędzioł, starosta krakowski.

Do Środowiskowego Domu Samopomocy przyjeżdżają mieszkańcy gmin Skała, Sułoszowa, Jerzmanowice-Przeginia i Wielka Wieś. Jest oparciem dla dorosłych, przewlekle chorych psychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie, którzy mają trudności w życiu codziennym. Czynny codziennie, od godziny 8 do 16.

- Należy podkreślić szczególną rolę takich ośrodków. Dom oferuje szeroką pomoc bez konieczności opuszczania własnego środowiska przez uczestników, przeciwnie niż ma to miejsce w stacjonarnych, całodobowych instytucjach. Zamykanie niepełnosprawnych w domach pomocy społecznej wyrządza im więcej krzywdy, niż daje korzyści - mówi Kazimierz Adamczyk, dyrektor DPS w Owczarach.

Celem domu w Woli Kalinowskiej jest rozwijanie i umacnianie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, integracja społeczna, zapewnienie wsparcia uczestnikom, rodzinom oraz umożliwienie rozrywki i rekreacji, jak też rehabilitacja i resocjalizacja uczestników. Tu będą mogli przygotować się do podjęcia pracy, mogą liczyć też na doradztwo i terapię zajęciową.

Dużą wagę przywiązuje się do współpracy ośrodka z działającymi w gminach organizacjami społecznymi, kościołem, związkami wyznaniowymi, stowarzyszeniami i fundacjami.