oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

(aut. Maciej Jędrzyński - POLSKA Dziennik Bałtycki 26.11.2008; dps.pl 2.12.2008)

Zgromadzenie wypowiedziało władzom powiatu dotychczasową umowę użyczenia nieruchomości, zajmowanych na potrzeby DPS. Siostry zaproponowały nową umowę, na mocy której samorząd miałby już płacić czynsz – ponad 40 tys. zł miesięcznie.

Strony nie doszły do porozumienia, ale po rozmowach ostatniej szansy wypracowano dwa warianty. Pierwszy przewidywał budowę nowej siedziby placówki, w której mieszka obecnie ponad 60 przewlekle chorych osób. Drugi zakłada, że do wiosny przyszłego roku nastąpi likwidacja oraz wyprowadzka mieszkańców z placówki, a następnie rozpocznie się jej modernizacja. Władze powiatu wybrały to drugie rozwiązanie.

 

więcej...


Zobacz też: Dwa rozwiązania dla DPS im św.Elżbiety