oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz Nowo utworzony Dom Pomocy Społecznej przy Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Pułaskiego przyjmuje na pobyt stały dorosłe osoby (od 30 roku życia) niepełnosprawne intelektualnie. Na razie zamieszkało w nim 5 pensjonariuszy.

Docelowo personel placówki może zaopiekować się 15 domownikami.

- Nie tworzyliśmy wcześniej żadnej kolejki chętnych - podkreśla Krystyna Grzybicka, kierowniczka Środowiskowego Domu Samopomocy.

Jest to dobra informacja przede wszystkim dla rodzin, które na co dzień same opiekują się swoimi najbliższymi, cierpiącymi na chorobę Alzheimera. Do tej pory opiekun często musiał rezygnować z własnego odpoczynku czy nawet wyjazdu do sanatorium, nie mogąc zapewnić choremu zastępczej opieki. Obecnie, nawet na miesiąc, może oddać go pod opiekę personelu nowej placówki.

- Na pobyt czasowy stale rezerwować będziemy trzy, może nawet cztery miejsca - mówi Krystyna Grzybicka. Na pobyt stały przyjmowane są jedynie osoby w miarę sprawne fizycznie.