oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz Dom na Kwiatowej

Krasnostawski projekt powstania Powiatowego Ośrodka Edukacyjno-Rehabilitacyjnego, zakwalifikował się do finałowej dziewiątki w III edycji konkursu Ligi Inicjatyw Powiatowych. Już wkrótce ośrodek otworzy swoje drzwi dla dzieci z upośledzeniem i porażeniem mózgowym.

Powiat krasnostawski jako jedyny w Polsce z własnej inicjatywy podjął się utworzenia tego typu ośrodka. Pomysłodawcą projektu był Wiesław Brodowski, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. On sam uważa jednak, że powstanie ośrodka jest sukcesem całego zespołu ludzi, którzy z nim współpracowali.

� W każdym powiecie są dzieci, które ze względu na stan zdrowia przebywają w izolacji, zamknięte w czterech ścianach rodzinnego domu, lub też są umieszczane w domach pomocy społecznej � mówi dyrektor. � Tworzony przez nas ośrodek oprócz kontaktu z rówieśnikami zapewni możliwość edukacji i rehabilitacji, ucząc przy tym praktycznego funkcjonowania w codziennym życiu i swobodnego poruszania się w najbliższym otoczeniu. Wszystko to bez sztucznego uspołeczniania, jakie ma często miejsce w klasach integracyjnych.

Ośrodek składa się z kompleksu czterech parterowych budynków. � Nie chcieliśmy, aby wnętrze przywodziło na myśl surowe szpitalne sale � mówi W. Brodowski. � Dlatego też zrobiliśmy wszystko, aby było tutaj kolorowo i przytulnie. W każdym domu są pomieszczenia do pracy zbiorowej i indywidualnej, kompleks łazienek oraz kuchnia, gdzie będzie można przygotowywać posiłki. Na zewnątrz obowiązkowo plac zabaw.

Etapowe uruchamianie ośrodka pozwoli na przyjęcie ponad 50 dzieci z terenu powiatu krasnostawskiego. Ponadto również dzieci uczęszczające do klas i grup integracyjnych w placówkach oświatowych będą mogły korzystać tutaj z zajęć rehabilitacyjnych w tym hipoterapii. Podopieczni będą pracować w pięcioosobowych grupach, mając do swojej dyspozycji pedagoga, rehabilitanta i pielęgniarkę. To właśnie praca tego zespołu jest kluczem wybranej przez założycieli metody nauczania. Jednoczesne połączenie edukacji, usprawniania ruchowego i pielęgnowania stanowi podstawę metody Andreasa Peto. W jej tajniki wprowadzała założycieli dr Maria Król z Ośrodka Rehabilitacyjno-Terapeutycznego dla Dzieci Niepełnosprawnych w Zamościu. Również pod jej kierunkiem będzie szkolić się i praktykować kadra krasnostawskiego ośrodka.

We wrześniu ośrodek będzie mógł przyjąć pierwszą grupę podopiecznych. � Mam nadzieję, ze nasza inicjatywa zostanie zauważona i wykorzystana również w innych powiatach, dla dobra niepełnosprawnych dzieci i ich rodzin � mówi W. Brodowski.

następny artykuł na ten temat