oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz Prawdopodobnie jeszcze w marcu uruchomiony zostanie w Poznaniu kolejny dom pomocy społecznej dla osób starszych.

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta podpisać ma umowę z dwoma zgromadzeniami sióstr zakonnych na prowadzenia takiego ośrodka. Dzięki temu miastu uda się pozyskać 75 nowych miejsc � 60 wygospodarowanych zostanie w budynku klasztornym sióstr Zgromadzenia Wincentego Apaulo przy ul. Czekalskie 17 w Poznaniu. Budynek ten do tej pory przystosowany był wyłącznie dla potrzeb zakonu. Po rozmowach z przedstawicielami władz miasta siostry zaproponowały wyodrębnienie jednego skrzydła budynku z przeznaczeniem na DPS.

Umowa z wojewodą

- Pozostałe piętnaście miejsc znalazło się u sióstr urszulanek, które mają swoją siedzibę przy ul. Pokrzywno � mówi Małgorzata Załuska, z-ca dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UM. � Siostry przygotowały już miejsca, urządziły pokoje, zawiesiły zasłony. O tym, kiedy do domów wprowadzą się seniorzy, zadecyduje przede wszystkim termin podpisania umów z wojewodą. To z budżetu wojewody finansowane są w większej części miejsca w DPS. Pozostałą kwotę pokrywa miasto oraz sami pensjonariusze.

- Siostry deklarują, że pierwsze osoby mogą przyjąć już pod koniec miesiąca � dodaje M. Załuska.

Krótsze czekanie

W Poznaniu na wolne miejsca w domach pomocy społecznej czeka ponad 200 osób. Znalezienie 75 miejsc znacznie skróci oczekiwanie w długiej kolejce.

- W domu przy ul. Czekalskie przygotowana zostanie także świetlica, pracownie terapeutyczne � mówi M. Załuska. � Seniorzy będą mieli tam naprawdę doskonałe warunki. Pierwszy pomysł na przekazanie pomieszczeń dla DPS przez władze kościelne powstał sześć lat temu. Wówczas tuż po rozpoczęciu budowy klasztoru zaproponowano miastu partycypacje w kosztach budowy. Wtedy władze się nie zgodziły.

Skierowania, które kwalifikują osoby starsze do korzystania z DPS-ów, wydawane są przez filie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu na podstawie przeprowadzonych wcześniej wywiadów środowiskowych. MOPR pokrywa bowiem koszty pobytu, o ile osoba spełnia kryteria dochodowe ustawy o pomocy społecznej.

- Potrzebna jest jeszcze opinia o stanie zdrowia i sprawności psychofizycznej seniora � wyjaśnia Lidia Leońska, rzecznik prasowy MOPR w Poznaniu. � Komplety dokumentów przygotowują filie MOPR zgodnie z dotychczasowym miejscem zamieszkania zainteresowanego.