oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz Wielkopolskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych chce w najbliższych pięciu latach stworzyć w Wielkopolsce dwa, unikatowe w skali kraju, bezpłatne ośrodki rehabilitacyjne.

Ich powstanie w dużej mierze było zależne m.in. od pieniędzy miasta Poznania, które do tej pory przekazało na ten cel 23 tys. zł. Od kolejnych dotacji zależy powodzenie dwóch następnych inwestycji: ośrodka rehabilitacyjnego w Lechlinie oraz wioski integracyjnej dla osób z autyzmem.

Inni pomogą

Burmistrz Skoków zapewnił już Forum, że przekaże bezpłatnie teren nad jeziorem o wielkości 2 ha oraz budynek nie wykończonej szkoły o powierzchni 2 tys. metrów kwadratowych.

- W zależności od otrzymanych z różnych instytucji pieniędzy budowa trwać będzie ok. 4-5 lat. Koszt inwestycji to 5-7 mln złotych - mówi Konrad Kołbik, prezes WFOON. Otwarty na współpracę jest także poznański Urząd Miasta oraz podległy mu Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, który przyjmuje wnioski na realizację zadań z środków PFRON. - Jeżeli wpłynie do nas wniosek o dofinansowanie budowy nowego ośrodka w Poznaniu, zostanie rozpatrzony - mówi Lidia Leońska, rzecznik prasowy MOPR.

Holendrzy wymyślili

Ośrodek w Lechlinie ma mieć charakter niekomercyjny. Korzystać z niego będą nieodpłatnie członkowie Forum z całej Wielkopolski. W planach jest dostosowanie jego charakteru do specyfiki większości schorzeń. Nowatorskim pomysłem jest utworzenie wioski integracyjnej dla osób z autyzmem.

- Będzie to pierwsza taka inwestycja w Polsce. Czerpiemy z wzorców holenderskich - mówi Konrad Kołbik. W praktyce rehabilitacja społeczna polegać będzie na pracy dostosowanej do możliwości pensjonariuszy. - Najlepszą formą rehabilitacji jest praca na plantacjach kwiatów, warzyw i owoców - mówi K. Kołbik. W wiosce mają obok osób z autyzmem przebywać ludzie z zespołem Downa.

Porady za darmo

Działające od początku września Forum ma na swoim koncie kilka wymiernych sukcesów. Osoby zrzeszone w WFOON w 2004 roku chcą rozpocząć budowę ośrodka rehabilitacyjnego w Lechlinie. Obecnie w Forum zaangażowanych jest 16 organizacji zrzeszających ponad 10 tysięcy osób. Przyłączanie się kolejnych, jak twierdzą członkowie zarządu, jest tylko kwestią czasu. W Wielkopolsce jest ich grubo ponad setka, a w samym Poznaniu ponad 60.

- Utworzenie takiej organizacji było koniecznością. Tylko duże podmioty są równorzędnym partnerem dla władz miasta, a po wejściu Polski do UE będziemy mogli skutecznie występować o unijne wsparcie - podkreśla Konrad Kołbik Pierwszym osiągnięciem WFOON-u jest zorganizowanie Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych. Od stycznia, na os. Jagiełły 3 w Poznaniu, osoby niepełnosprawne będą mogły nieodpłatnie zasięgnąć porad zawodowych i zdrowotnych.

- Nie wiemy dokładnie ile w Poznaniu jest osób niepełnosprawnych, bo do tej pory nikt takich badań nie przeprowadził - mówi Dorota Potejko, pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych w UM. - Oczywiście, takie ośrodki są bardzo potrzebne i dlatego miasto wspierać będzie ich budowę.

Otwarte dla wszystkich

Forum jest otwarte dla wszystkich organizacji chcących do niego wstąpić. Informacje dla zainteresowanych udzielane są w poniedziałki, środy i piątki pod poznańskim numerem telefonu 821 74 33.