oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz Białowieski Dom Pomocy Społecznej "Rokitnik" działa od piętnastu lat. Przed niespełna trzema laty, znaczną jego część zniszczył pożar. W minioną sobotę, uroczyście otwarto nową część budynku. Teraz, DPSK pomieści o 91 osób. Wszyscy zamieszkają w komfortowych warunkach.

Ekumenicznym uroczystościom wyświęcenia budynku, przewodniczył biskup hajnowski Miron, prawosławny ordynariusz Wojska Polskiego- Rzadko się zdarza, aby region, jego samorząd, z takim rozmachem, z taką troską i z taką życzliwością traktował priorytety polityki społecznej � powiedziała Jolanta Banach, wiceminister gospodarki, pracy i polityki socjalnej, pełnomocnik Rządu do spraw osób niepełnosprawnych. - Miarą rozwoju cywilizacyjnego każdego kraju są oczywiście wskaźniki makroekonomiczne, ale przede wszystkim to, w jaki sposób i w jakich warunkach będą żyły te osoby, które z różnych powodów podlegają marginalizacji, bądź wykluczeniu społecznemu, które są samotne, opuszczone i chore.

Uroczystość otwarcia odbudowanego skrzydła DPS Rokitnik, zgromadziła wszystkich, którzy w różny sposób i w różnym zakresie nieśli pomoc przy budowie obiektu.

- Okazało się, że nawet niemożliwe przedsięwzięcia, są możliwe, jeśli ma się przyjaciół którzy chcą i potrafią pomóc � mówi Włodzimierz Pietroczuk, starosta hajnowski. - Ogólny koszt budowy i wyposażenia obiektu, sięga 3 mln 600 tys. zł, z czego tylko 1,5 mln, to środki własne Domu Pomocy Społecznej i budżetu powiatowego. Pozostałe, zewnętrzne, zdobyte dzięki przychylności ministerstwa gospodarki, pracy i polityki społecznej, podlaskiego urzędu marszałkowskiego, wojewody podlaskiego, Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, fundacji Fundusz Współpracy Posłów i Senatorów oraz darowizn innych domów pomocy społecznej, rozsianych po całej Polsce.

Nowy budynek ma 5 kondygnacji. "Rokitnik" pomieści o 21 mieszkańców więcej. Jest pralnia, gabinety rehabilitacyjne, sala gimnastyczna i konferencyjna. Pokoje dwuosobowe, a każdy wyposażony w łazienkę. Budynek przestronny, zaopatrzony w windy. Jest całkowicie dostosowany do potrzeb niepełnosprawnych.

- To honor i zaszczyt dla władz samorządu powiatu hajnowskiego, gminy Białowieża, że nie tylko oglądamy cztery gwiazdki na hotelach i pensjonatach białowieskich, ale tu można te gwiazdki zobaczyć, w Domu Pomocy Społecznej - chwali Jerzy Półjanowicz, wicewojewoda podlaski. - Gratuluję starostwu, a szczególnie dyrektorowi. Za wytrwałość, za to że chodzili, deptali, stukali, po urzędzie wojewody, do pani minister, do wszystkich ludzi dobrej woli. Odzew innych domów pomocy społecznej świadczy o tym, że samopomoc jest istotną cechą naszego społeczeństwa.

Ekumenicznym uroczystościom wyświęcenia budynku, przewodniczył biskup hajnowski Miron, prawosławny ordynariusz Wojska Polskiego. - Służyć drugiemu człowiekowi, to wielki dar � zwrócił się do zebranych biskup Miron. - Odbudować ten dom po pożarze, to również było wielkie wyzwanie wszystkich, którzy widząc ruiny, starali się, aby dom na nowo zakwitł i wydał owoce. Niech wydaje te owoce, które będą świadczyły o miłości do każdego, kto znajdzie tutaj swój dom.

Za pracę dla dobra potrzebujących ludzi, w imieniu Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, biskup Miron wręczył order świętej, Marii Magdaleny, II stopnia - Mikołajowi Golonko, dyrektorowi DPSZa pracę dla dobra potrzebujących ludzi, w imieniu Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, biskup Miron wręczył order świętej, Marii Magdaleny, II stopnia - Mikołajowi Golonko, dyrektorowi DPS i III stopnia Raisie Dawidziuk, wicedyrektorowi DPS w Białowieży.

Były życzenia, podziękowania za pomoc przy pożarze, upominki od innych domów opieki społecznej. Anatol Ochryciuk, burmistrz Hajnówki, w imieniu samorządu miejskiego, przekazał dar praktyczno � użyteczny. - Zamrażarka, która pomieści nawet żubra na pewno się przyda � powiedział Anatol Ochryciuk.

Dom Pomocy Społecznej Rokitnik w Białowieży, istnieje od 1989 roku. Na jego potrzeby, zostały przeznaczone dwa budynki po Domu Dziecka. W latach 70-tych, ze względu na zły stan obiektów, Dom Dziecka został przeniesiony w pobliże szkoły. Drewniane, jednopiętrowe budynki gruntownie zmodernizowano, został dobudowany łącznik i piętro. Kotłownię węglową, zastąpiła w pełni zautomatyzowana, olejowa.

24 maja 2001 roku, w wyniku prac remontowych na dachu, niezachowania ostrożności, doszło do zaprószenia ognia i pożaru. Zniszczeniu uległa 1/3 budynku, ale też więźba w łączniku. Dach trzymał się tylko na blachach. Bezpośrednio po pożarze Rada Powiatu zdecydowała o środkach na remont łącznika, a zarząd miasta Hajnówka, przeznaczył 50 tys. na remont budynku.

Uroczyste przecięcie wstęgiEkspertyza wykazała, iż budynek nie nadaje się do remontu. Zapadła decyzja o jego odbudowie. - Wówczas zwróciłem się z apelem do najbliższych przyjaciół, dyrektorów domów pomocy społecznej. Odpowiedziało ponad 100 domów, wpłynęło 128 tys. 826 zł. To były pierwsze pieniądze przeznaczone na odbudowę domu � wspomina Mikołaj Golonko, dyrektor DPS w Białowieży. - Przedsiębiorstwo budowlane Polbud rozpoczęło prace 20 maja 2002 roku. Umowa zakładała, że odbudowa będzie przebiegała do kwietnia 2005 roku. Dziś mamy 10 stycznia 2004, więc ten okres uległ ogromnemu skróceniu. To przede wszystkim zasługa starostwa.