oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz Pierwszy w Polsce ośrodek dla dorosłych z autyzmem otwarto w niedzielę (9.10.2005) w Więckowicach

Właśnie uroczyście otwarto pierwszy dom na Farmie Życia. W ciągu miesiąca wprowadzi się do niego pięciu podopiecznych. W przyszłości na siedmiohektarowej działce położnej wśród malowniczych pagórków niedaleko Zabierzowa powstanie kompleks pięciu domów, punkt medyczny, mieszkania dla opiekunów, warsztaty pracy i gospodarstwo ekologiczne. Wiosną staną na działce tunele foliowe, a mieszkańcy farmy będą uprawiać pomidory i paprykę oraz opiekować się sadem. Wszystko dzięki środkom własnym, sponsorom i dotacjom unijnych. Farma Życia będzie pierwszym w Europie Środkowo-Wschodniej ośrodkiem pracy, życia, terapii i rehabilitacji dla dorosłych dotkniętych autyzmem. Pomysłodawcy - Fundacja Wspólnota Nadziei - wzorowali się na rozwiązaniach stosowanych z powodzeniem m.in. w Irlandii i Holandii.

- Ponad trzydzieści lat temu zaczęto w Europie zakładać wspólnoty wiejskie, w których dorośli z autyzmem mieszkali i pracowali. To działało. Osoby o tzw. trudnych zachowaniach adaptowały się do normalnych warunków życia, nie musiały być już hospitalizowane w szpitalach psychiatrycznych, co wcześniej, niestety, się zdarzało - mówi Alina Perzanowska, prezes zarządu fundacji.

Na czym polega fenomen ośrodków takich jak Farma?

Chodzi o stworzenie warunków, które w naturalny sposób sprzyjają terapii osób z autyzmem. Chorzy, często zamknięci całymi latami w małych mieszkaniach, odczuwają różnego rodzaju niepokoje. By pozbyć się lęków, potrzebują porządku, stałości, przewidywalności. To wszystko oferuje im Farma Życia. Żyją w ciszy, spokoju, zgodnie z naturalnym rytmem. Z punktu widzenia terapii bardzo ważne jest również to, że mogą pracować.

- Dzięki temu, że robią coś w sadzie czy warzywniaku, czują się szczęśliwi. To, że widzą efekty swych działań, że z ziaren, które zasiali, wyrastają rośliny, nadaje ich życiu sens - tłumaczy Perzanowska. - Na Zachodzie dochodziło do tego, że chorzy identyfikowali się ze swoją rolą - ogrodnika, stolarza itp. A to jest już ogromny sukces - dodaje pani prezes.

Na Farmie zamieszka docelowo 29 chorych. W pierwszej kolejności osoby, których terapię najbardziej zaniedbano i mają duże trudności adaptacyjne. Ośrodek będzie prowadził także dwutygodniowe zajęcia terapeutyczne i zajęcia w gospodarstwie dla innych chorych.

Autyzm to zaburzenie rozwoju emocjonalnego i społecznego o przyczynach do końca niepoznanych. Nie jest to jednolita choroba - ma bardzo zróżnicowany obraz i przebieg. Chorzy stają się niezdolni do naturalnego udziału w życiu rodziny, do spontanicznych emocjonalnych kontaktów (wzrokowych, dotykowych, werbalnych), nie potrafią ogarnąć otaczającego ich świata. Mnogość bodźców rodzi chaos, czego efektem jest ucieczka w izolację i tzw. trudne zachowania (długotrwałe stany bezczynności, pobudzenia na przemian z apatią, ataki agresji). Jak na razie jedyną formą pomocy dla dotkniętych autyzmem jest zindywidualizowana terapia.