oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz Powiat brzeski czyni starania o utworzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób starszych. Tego typu placówka jest bardzo potrzebna tym bardziej, że w powiecie brzeskim nie ma jeszcze takiego obiektu.

Niedawno z ciekawą propozycją w tym zakresie wyszły siostry służebniczki, które chcą prowadzić Dom Pomocy Społecznej i posiadają w pełni odremontowany i przystosowany do tych celów budynek (na dwadzieścia miejsc) w Porąbce Uszewskiej.

- Zarząd Powiatu będzie czynił starania, aby znaleźć środki na funkcjonowanie tego obiektu - dowiedzieliśmy się w starostwie. - Finansowanie tego typu placówek odbywa się bowiem z budżetu wojewody. Jeżeli uda się pozyskać pieniądze na ten cel Dom Pomocy Społecznej zostanie uruchomiony w przyszłym roku.

Siostry służebniczki od wielu lat w Brzesku prowadzą Dom Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. W placówce w Porąbce Uszewskiej zamieszkałoby dwadzieścia samotnych, starszych osób. Zapotrzebowanie na tego typu placówkę jest bardzo duże. W powiecie brzeskim nie ma DPS, podopieczni z naszego terenu mieszkają w domach pomocy społecznej w ościennych powiatach. W sumie przebywa tam 120 osób, a nowych podań jest 40.