oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

(aut. mat. nadesłany; dps.pl 27.05.2008)

Dajmy szansę wszystkim dzieciom

Szanowni Państwo

Po raz kolejny Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych  organizuje przemarsz osób niepełnosprawnych ulicą Piotrkowską, dokona wręczenia petycji  osób niepełnosprawnych władzom miasta i województwa oraz zaprezentuje dorobek artystyczny tych osób w Pasażu im. Leona Schillera.

Po raz kolejny, Dom Pomocy Społecznej przy ul. Podgórnej w Łodzi oraz Centrum Kultury Młodych są głównymi  współrealizatorami  imprez  prezentujących dokonania artystyczne w pasażu.W związku z powyższym, serdecznie  zapraszamy  wszystkich do aktywnego udziału w przemarszu, który  rozpocznie się o godz. 11.oo  z Placu Wolności .

Zbiórka  uczestników o godzinie 10,30

Wszystkich gorąco zapraszamy do tak ważnej dla środowiska  manifestacji  solidarności osób niepełnosprawnych w  działaniach na rzecz społecznej integracji.Liczymy na znaczący udział placówek opiekujących się  dziećmi i młodzieżą

Przypominamy, że tradycyjnie w przemarszu biorą udział wszystkie  instytucje  kształcące przyszłych opiekunów osób niepełnosprawnych : uczelnie, szkoły ponadgimnazjalne i policealne

TO ŚWIETNA OKAZJA DO ZAREKLAMOWANIA SWOJEJ SZKOŁY LUB UCZELNI NA NASTĘPNY ROK SZKOLNY

To również świetna okazja do zaprezentowania  szkolnych kól wolontariatu.W sprawie pomocy wolontariuszy przy pochodzie (grupy wolontariuszy do pomocy) należy  zgłaszać się do Sejmiku Osób Niepełnosprawnych:

Łódź , ul. Sienkiewicza 3/5  tel. 042 638-45-42

 

Wszystkie placówki chcące zaprezentować dokonania artystyczne  ustawiają swoje stanowisko, jak co roku, wzdłuż pasa drzew w pasażu L. Schillera. Organizatorzy przypominają, że najkorzystniej jest ustawić stoliki z parasolami oraz sztalugi lub inne wolnostojące elementy ekspozycyjne. Wykorzystując drzewa należy pamiętać o zasadach ochrony przyrody. Namioty lub pawilony ogrodowe ustawiamy jedynie z konieczności w razie niepogody. Tak jak w roku ubiegłym nie rezerwujemy stanowisk dla poszczególnych placówek. O wybraniu najdogodniejszego miejsca decyduje kolejność przyjazdu.  Instalowanie stoiska (od godziny 7.00  ) należy zgłosić dyżurnemu organizatorowi.

Stanowisko organizatorów czynne jest od godziny 7.00

Tu uzyskasz dodatkowe informacje : Stanowisko 1 ( pierwsze drzewo od ul. Piotrkowskiej ) czynne od godz. 7.oo  do 15.oo obejmuje : punkt informacyjny organizatorów, punkt informacyjny wolontariatu, punkt informacyjny Koła Pisarzy i Poetów Niepełnosprawnych KAMENA. Telefon dyżurny: 0 - 694 246 866 ( tylko w czasie trwania imprezy )  - kierownik Terapii Zajęciowej DPS "Podgórna" - Stanisław Andrzej Średziński.

Wszystkich uczestników zobowiązujemy do pełnej gotowości stanowisk  na godzinę 10.00 W  bardzo wyjątkowych przypadkach organizatorzy mogą zapewnić niektórym placówkom stół lub krzesełka.

Taką potrzebę należy zgłaszać do DPS Podgórna – Stanisław A. Średziński tel. 643-53-49 wewn. 128, fax 643-9719 lub e-mail: 5dps.terapia@wp.pl  

Prezentacje estradowe realizowane będą  od godziny 10.00 do godziny 15.00 z przerwą około godziny 11,30  (spotkanie na estradzie z władzami miasta i województwa )

Podmioty chcące zaprezentować swoich wykonawców proszone są o zgłaszanie zespołów lub indywidualnych wykonawców: do DPS Podgórna – Stanisław A. Średziński tel. 643-53-49 wewn. 128, fax 643-9719 lub e-mail: 5dps.terapia@wp.pl.

Zgłaszając  należy podać : Dokładną nazwę podmiotu zgłaszającego + upoważnionego przedstawiciela podmiotu  (telefon) + nazwę zespołu + krótką prezentację dokonań zespołu + osoby  opiekujące się zespołem ( reżyser, choreograf itp) + nazwiska członków zespołu.

Czas występu nie może przekroczyć 15 minut  dla grupy i 10 minut dla  artysty indywidualnego. To warunek, który zapewnia prezentację wszystkich zgłoszonych i przyjętych zespołów. O udziale w prezentacji decyduje kolejność zgłoszeń

Wszelkie uwagi i zapytania dotyczące imprezy należy kierować pod adresy wskazane w niniejszej informacji.Uwaga w czasie trwania imprezy  dostępne WC płatne to: publiczne WC w pasażu oraz WC w pobliskich kawiarniach i pubach.