oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz Termin: 26.08 - 20.11. 2002 r.

Patronat:

  • przedstawiciele władz z Polski i Niemiec
  • Wojewoda Wielkopolski - Andrzej Nowakowski
  • Marszałek Województwa Wielkopolskiego - Stefan Mikołajczak

Program:

  • 6 września 2002 r. (Poznań) - VI Polsko - Niemiecka Spartakiada dla Niepełnosprawnych Umysłowo
  • 7 listopada 2002 r. (Gniezno) - Uroczystość ekumeniczna w Katedrze Gnieźnieńskiej połączona z programem w wykonaniu zespołów wokalno - instrumentalnych
  • 8 listopada 2002 r (Poznań) - sympozjum "Współpraca między Wielkopolską a Dolną Saksonią sposobem na wymianę doświadczeń i rozwój rehabilitacji ze szczególnym uwzględnieniem osób z upośledzeniem na polskiej drodze do Unii Europejskiej" oraz uroczystość oficjalna połączona z częścią artystyczną
  • 9 listopada (Poznań) - IX Polsko - Niemiecki Galowy Przegląd Zespołów Muzyczno - Wokalno - Tanecznych
  • 26.08 - 9.09. - turnus polsko - niemiecki (połączony ze spartakiadą )
  • 6-20.11. turnus rehabilitacyjny (połączony z Polsko - Niemieckim Przeglądem)
Zgłoszenia i warunki:

Chcący uczestniczyć w którymkolwiek z punktów programu winni do organizatorów nadesłać zgłoszenie w terminie do 18 kwietnia. Ilość miejsc jest ograniczona. Specyficzny charakter występów artystycznych wymaga wcześniejszych uzgodnień z organizatorami. Możliwe są wystąpienia merytoryczne na części sympozjalnej (także na video) trwające 5-10 minut.

Kontakt :

Wielspin - ZPCh

ul. Gronowa 22

61-655 Poznań

Tel. (61) 821 32 34 - sekretariat

Fax (61) 821 32 99

e-mail : lwielspin-gronowa@pro.onet.pl

internet: www.wielspin.pl