oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w Ostrowie w minioną środę obchodził jubileusz 50-lecia istnienia. Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży (chłopców i dziewcząt) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym, w wieku od 7 do 21 lat

Drugi dom

Za główny cel siostry stawiają sobie przygotowanie wychowanków - w miarę, oczywiście, ich możliwości - do samodzielnego udziału w życiu społecznym i integracji ze środowiskiem. Ośrodek zapewnia wychowankom całodobową opiekę, od poniedziałku do piątku. Są jednak także dzieci, dla których ośrodek jest jedynym domem, a siostry zastępują im rodziców. Obecnie w placówce przebywa 87 wychowanków - 35 dziewcząt i 52 chłopców. - Nasz ośrodek jest placówką katolicką, ale ogólnodostępną dla dzieci, niezależnie od wyznania - mówi dyrektor ośrodka, siostra Wiesława Jankiewicz. - Na terenie placówki znajduje się pięć kompleksów pomieszczeń, w których dzieci przygotowują się do samodzielnego życia.

Młodzi artyści

Z okazji jubileuszu 50-lecia ośrodka wychowankowie przygotowali specjalny program artystyczny. Goście, wśród których byli m.in. biskup kaliski Stanisław Napierała, ksiądz infułat Tadeusz Szmyt i przedstawiciele władz miejskich, nie kryli wzruszenia podczas występu dzieci. Warto podkreślić, że w Ośrodku działa wiele kół zainteresowań, m.in.: teatralno-muzyczne, komputerowe i sportowe.

Komfortowe warunki

Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety dotowany jest z budżetu państwa za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Ostrowie. W ostatnich latach wykonano w nim wiele prac remontowych i modernizacyjnych. Dzięki temu wychowankowie mają dziś komfortowe wręcz warunki do nauki i zabawy. W ośrodku pracuje dziewięciu wychowawców. - Kadra pedagogiczna to doświadczeni nauczyciele z wieloletnią praktyką - mówi siostra Wiesława Jankiewicz. - Każda grupa, którą prowadzą, tworzy wspólną, wielką rodzinę.