oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz Program powstał w oparciu o nadesłane zgłoszenia

Impreza odbędzie się dnia 3 czerwca 2003 roku, w godzinach 9.30 � 13.00 na terenie DPS w Rąbieniu

Festyn składał się będzie z dwóch równoległych programów:

 • część rekreacyjno - konkursowa na dziedzińcu, w ogrodzie i świetlicy DPS (patrz: INFO A)
 • część informacyjno - artystyczna na sali gimnastycznej (patrz: INFO B)(Uczestnicy deklarujący udział w jednej części mogą naturalnie brać udział w wybranym dowolnym punkcie programu części drugiej)

INFO A:

Program tej części obejmuje:

 • konkurs plastyczny (m.in. związany z Unią Europejską)
 • naukę chodzenia na szczudłach
 • biegi przełajowe
 • wystawę prac plastycznych
 • konkursy zręcznościowe
 • zabawę taneczną z konkursami (*)

Część przygotowują instruktorzy terapii DPS w Rąbieniu oraz uczniowie Policealnej Szkoły Pracowniczych Służb Społecznych (PSPSS) w Łodzi (*).

INFO B:

 • 9.30 Powitanie uczestników
 • 9.35 Niepełnosprawni i młodzież w UE - spotkanie z przedstawicielem Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Łodzi
 • Występ DPS Głowno - piosenki i wiersze dotyczące Unii Europejskiej
 • Francja i Włochy - kraje UE przedstawią uczniowie Gimnazjum nr 1 w Aleksandrowie Łódzkim
 • Tańce polskie - DPS Podgórna (Łódź)
 • Konkurs wiedzy o Unii Europejskiej - PSPSS (Łódź)
 • Szwecja i Hiszpania - kraje UE przedstawią uczniowie Szkoły Podstawowej w Bełdowie
 • Program kabaretowy - DPS Biskupice
 • Tolerancja - program artystyczny uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Aleksandrowie Łódzkim
 • Przedstawienie grupy teatralnej Luna z DPS Rąbień (na dziedzińcu DPS)

Zastrzegamy sobie możliwość korekty programu. Prosimy o punktualne przybycie.

W tej części na sali gimnastycznej znajdować się będzie także stoisko informacyjne o Unii Europejskiej. Tam także zapraszamy na drobny poczęstunek. Planujemy, że prócz tego każda placówka otrzyma pakiet materiałów informacyjnych o Unii Europejskiej (w miarę posiadanych środków).

Swój udział zgłosiły również Domy Pomocy Społecznej w Ozorkowie i Gostkowie.

Kontakt:

Dom Pomocy Społecznej w Rąbieniu

tel. (42) 712 19 80 lub 712 19 96

fax (42) 712 12 08