oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz W Dąbrowie kochają artystów

W dniach 21 - 22 maja 2003 r. odbył się IX Ogólnopolski Festiwal Zespołów Artystycznych Domów Pomocy Społecznej �Dąbrowa Górnicza 2003". Jego organizatorem był Dom Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej.

W przedsięwzięciu tym uczestniczą od lat podopieczni i pracownicy domów pomocy społecznej z całego kraju. W tym roku w Festiwalu wzięło udział 56 zespołów (700 artystów i 130 opiekunów). Przedstawienia, przygotowywane podczas zajęć terapeutycznych, obfitowały w różnorodność form scenicznych - od kabaretu, inscenizacji teatralnych, muzycznych, po pantomimę i inne formy choreoterapii. Festiwalowi towarzyszyła wystawa prac artystycznych wykonanych przez wychowanków placówek oświatowych z Dąbrowy Górniczej. Podobnie jak w roku ubiegłym, plastyk pan Adam Plackowski uprawiał malarstwo emocjonalne. Każdy z uczestników imprezy mógł zostawić swój �ślad" na festiwalowym obrazie. Na zakończenie - pamiątkowy obraz, na którym widniał kościół ze Wzgórza Gołonoskiego wyłaniający się z tysiąca kolorowych malunków - został wręczony Prezydentowi Miasta. Dzięki sponsorom niepełnosprawni artyści wyjechali z Dąbrowy z wieloma pamiątkami i nagrodami. Pod koniec Festiwalu, jak co roku, Rada Programowa przyznała wyróżniającym się zespołom pamiątkowe statuetki, ufundowane przez Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. W tym roku statuetki otrzymali: Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewię i Miszewie Murowanym, Warsztat Terapii Zajęciowej w Łyszkowicach, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niedowidzących i Niewidomych w Dąbrowie Górniczej, Dom Pomocy Społecznej �Republika" w Chorzowie, Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, Dom Pomocy Społecznej w Łochyńsku, Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 1 w Katowicach, Warsztat Terapii Zajęciowej w Knurowie oraz Dom Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich.

W tym roku formułę Festiwalu rozszerzono o program edukacyjny pt.: �Zgłębiając wiedzę o niepełnosprawności - dążymy do zmiany mentalności". Celem organizatorów było wzbogacenie wiedzy oraz budzenie świadomości społecznej wśród generacji najmłodszych na temat godności i potrzeby wsparcia dla wszystkich potrzebujących. Uwieńczeniem programu były występy zespołów festiwalowych w niektórych dąbrowskich szkołach podstawowych i Ośrodku Szkolno-Rehabilitacyjnym. Z informacji uzyskanych od opiekunów, artystów, dyrektorów szkół - występy podopiecznych ośrodków pomocy społecznej spotkały się z entuzjastycznym i bardzo ciepłym przyjęciem przez dzieci i młodzież. Między placówkami oświatowymi i pomocy społecznej powstała swoista więź sympatii, chęć stałej współpracy, kwitnie korespondencja.

Dwa dni festiwalowych koncertów minęły bardzo szybko. Jak zawsze występom podopiecznych pomocy społecznej towarzyszyła niezapomniana atmosfera beztroskiej zabawy i radości. Uczestnicy Festiwalu jak co roku odjechali w przekonaniu, że w Dąbrowie Górniczej kocha się wszystkich artystów.