oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz Kalisz: Z potrzeby serca

Święto Pracownika Socjalnego w powiecie kaliskim obchodzono wczoraj w Domu Dziecka i Domu Pomocy Społecznej w Liskowie. W tym roku święto miało wyjątkowo uroczysty charakter, ponieważ zbiegło się z jubileuszem 35-lecia istnienia zawodu pracownika socjalnego w Wielkopolsce. Do Liskowa przyjechało ponad 60 osób. Byli wśród nich reprezentanci poszczególnych placówek opiekuńczych działających na terenie powiatu.

- Pracownik socjalny musi wkładać dużo serca w swoją pracę - powiedziała Bożena Humelt, dyrektor Domu Dziecka i DPS w Liskowie. - Musi też mieć sporo wiedzy i umiejętności, żeby poradzić sobie z całym bagażem ludzkich problemów. Honorowe dyplomy otrzymali: Danuta Pilarczyk - MGOPS w Stawiszynie, Lidia Marciniak - GOPS Brzeziny, Zuzanna Orpel - GOPS Blizanów, Bożena Kaczmarska - GOPS Żelazków, Dorota Augustowska - zastępca dyrektora PCPR w Kaliszu, Alicja Zabarska i Lucyna Czarnecka - pracownice PCPR oraz Ewa Nadera, Aneta Maciak i Marzena Szuleta - pracownicy Delegatury WUW.

aut. JAZ Gazeta Poznańska 26.11.2003

Dąbrowa Tarnowska: Święto mimo kłopotów

W Dąbrowie Tarnowskiej po raz drugi uroczyście obchodzono Dzień Pracownika Socjalnego oraz Święto Pomocy Społecznej. Spotkanie z tej okazji zorganizowano w Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta Chmielowskiego.

Do dąbrowskiego hospicjum pofatygowali się samorządowcy z powiatu i tworzących go gmin, pracownicy ośrodków pomocy społecznej oraz organizacji i urzędów z nimi współpracujących. Obchody rozpoczęła msza święta, odprawiona przez zastępcę dyrektora Caritas Diecezji Tarnowskiej ks. Leszka Rojowskiego. Po nabożeństwie zwiedzono wystawę prac wykonanych na zajęciach terapeutycznych przez pensjonariuszy dąbrowskiego Domu Pomocy Społecznej, Domu Radosnej Starości w Kupieninie oraz wychowanków Domu Dziecka w Dąbrowie Tarnowskiej.

Jak to zwykle bywa przy takich okazjach, nie zabrakło adresów okolicznościowych i podziękowań dla kierowników ośrodków pomocy społecznej. Złożyli je przewodniczący Rady Powiatu, starostowie, burmistrz Dąbrowy i prezes Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ,Pomocna Dłoń".

Było więc uroczyście i miło, chociaż tak naprawdę pracownicy opieki społecznej wielu powodów do świętowania nie mają. Od lat należą do najsłabiej opłacanej grupy zatrudnionej w administracji.

Z roku na rok coraz mniej jest również pieniędzy do rozdzielenia między osoby zwracające się o pomoc.

aut. dnie Gazeta Krakowska 25.11.2003

Fachowcy od pomocy

WROCŁAW

Renata Kurzawa i Dariusz Brzęczkowski są pracownikami socjalnymi. Pracują w terenie: odwiedzają domy podopiecznych, komisariaty policji, pedagogów szkolnych. Choć praca nie jest łatwa, lubią ją.

- Przychodzą do nas ludzie z problemami, które ich przerastają. Bezrobocie, zadłużenia czynszowe, utrzymanie rodziny wielodzietnej � wylicza Renata Kurzawa. - Nie zawsze pomoc finansowa załatwia sprawę. Musimy wiedzieć, gdzie kierować ludzi, poradzić jak napisać podanie. Żeby zostać pracownikiem socjalnym trzeba mieć odpowiednie wykształcenie, ale przede wszystkim predyspozycje. Trudno przecież stale słuchać o nieszczęściach, życiowych zakrętach. Ale w tym zawodzie nie ma się do czynienia tylko z kłopotami. Bywają chwile radości: ktoś z wdzięczności poczęstuje kawałkiem ciasta własnej roboty, przyniesie kwiaty albo przyjdzie i podziękuje. - Sukcesem jest, gdy ktoś po kilku latach przychodzenia do nas nie pojawia się, bo stanął na nogach, bo sobie poradził � podsumowuje Dariusz Brzęczkowski.

aut. Elżbieta Guzowska Gazeta Wrocławska 21.11.2003

Nagrody ministerialne

- Pracownik socjalny to trochę mniej niż rodzina i więcej niż urzędnik - powiedziała minister gospodarki i pracy Jolanta Banach na rozpoczęciu uroczystości wręczenia nagród i listów gratulacyjnych za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej.

20 listopada w Sali Kolumnowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się przyznanie nagród i wyróżnień z okazji Dnia Pracownika Socjalnego. Dzień Pracownika Socjalnego wprowadziła ustawa o pomocy społecznej z 29 listopada 1990 r. W tym roku przypada on na dzień 21 listopada (czyżby było to święto ruchome ? - przyp. DPS Forum).

Nagrody wręczane są corocznie od 1993 r. w dwóch kategoriach: indywidualnej - dla pracowników socjalnych oraz osób fizycznych działających w zakresie pomocy społecznej i zespołowej - dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organizacji społecznych.

Uroczystość prowadziła dyrektor Departamentu Pomocy Społecznej MGPiPS Krystyna Wyrwicka, nagrody wręczała minister Jolanta Banach. Wśród zaproszonych gości obecne były: wiceprzewodnicząca sejmowej Komisji Polityki Społecznej Alicja Murynowicz, przewodnicząca Rady Pomocy Społecznej dr Joanna Staręga-Piasek, dyrektor Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych dr Bożena Balcerzak-Paradowska. Środowisko pomocy społecznej reprezentowali również dyrektorzy Wydziału Polityki Społecznej woj. mazowieckiego i wielkopolskiego, dyrektorzy Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej i przedstawiciele organizacji pozarządowych.

W swoim wystąpieniu minister J. Banach zwróciła uwagę na nową ustawę o pomocy społecznej, która wkrótce trafi do Sejmu. - Stworzenie odpowiednich warunków pracownikom socjalnym, poszerzenie terytorium działania, większe możliwości władz terytorialnych, funkcja aktywizująca instrumentów pomocy społecznej - wymieniła założenia do nowej ustawy minister J. Banach.

- Pracownicy socjalni oprócz codziennych trudności napotykają również dosyć częste zmiany regulacji w tym zakresie, jednak konieczne jest dostosowywanie prawa do coraz szybszych zmian społecznych - powiedziała Dr Bożena Balcerzak- Paradowska z Instytutu Pracy, przedstawiając zmiany w zakresie obliczeń minimum socjalnego. Dyrektor omówiła nowe wskaźniki - próg wsparcia dochodowego rodzin oraz próg interwencji socjalnej.

W tym roku do Rady Pomocy Społecznej przy Urzędzie Ministra, wpłynęły 272 wnioski, przyznano 10 indywidualnych nagród pieniężnych i 7 zespołowych oraz 6 indywidualnych i 8 zespołowych wyróżnień w formie listów gratulacyjnych.

Wśród nagrodzonych znalazł się m.in. ks. Mirosław Jaworski, dyrektor Caritas za program warszawskiej bursy promocji zawodowej dziewcząt z obszarów popegeerowskich oraz Stowarzyszenie Wspierania Osobowości Dzieci i Młodzieży za program opieki nad dziećmi i młodzieżą - Świetlica "Wzrastanie" w Przemyślu.

Lista osób i instytucji nagrodzonych i wyróżnionych przez Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej w 2003 roku (pełny tekst na stronach MPGiPS)

I. Nagrody indywidualne

Siostra Helena Pszczółkowska, Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo - Od 1942 r pomaga potrzebującym. S. Helena przez wiele lat była opiekunem społecznym w ówczesnym systemie opieki społecznej w Płocku. W latach 80-tych i na przełomie lat 80- tych i 90-tych zajmowała się m. in. dystrybucją darów zagranicznych dla ubogich i chorych. Współorganizowała w różnych instytucjach oraz organizacjach społecznych na terenie Płocka spotkania świąteczne, pomoc pieniężną dla ubogich, leki dla chorych, samotnych i cierpiących. Od momentu powstania MOPS-u- ściśle współpracuje z pracownikami socjalnymi. Poprzez pomoc i wsparcie oferowane przez Siostrę, informowanie instytucji i organizacji o potrzebach innych ludzi, mobilizuje środowiska lokalne do samopomocy w rozwiązywaniu problemów społecznych.

Maria Ignatowska, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włocławku - zawodowo z problematyką opieki i pomocy społecznej związana jest od 1976 r. Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włocławku została w dniu 1 maja 1990 r. i jest nim do chwili obecnej. Do głównych osiągnięć Pani Dyrektor należy przede wszystkim zbudowanie koalicji na rzecz rozwiązywania lokalnych problemów społecznych. Należy podkreślić wyjątkowo dobrą, stałą współpracę z Radą Miasta, jej komisjami jak i władzami samorządowymi Włocławka. Wśród partnerów pomocowych jest Włocławski Kościół Rzymsko-Katolicki, Kościół Ewangelicko-Augsburski, Kościół Zielonoświątkowy, czyli wszystkie najliczniej reprezentowane wyznania w mieście. Osobowość, kultura osobista, jak i powszechny szacunek, jakim cieszy się Pani Dyrektor pozwoliły pozyskać najtrudniejszego partnera pomocy społecznej, jakim są pracodawcy. Dzięki temu programy realizowane przez Ośrodek mają zapewnionych sponsorów.

Ks. Mirosław Jaworski, Dyrektor Caritas Archidiecezji Warszawskiej - za przygotowanie nowatorskiego programu oraz uruchomienie Bursy Promocji Zawodowej "Przystań na Skarpie" dla dziewcząt z terenów popegeerowskich. Ks. Jaworski pracę socjalną rozpoczął jako duszpasterz świata pracy w Kościele Św. Stanisława Kostki w latach 1992-1994. Z inicjatywy Ks. Jaworskiego powołane zostały pierwsze świetlice socjoterapeutyczne uzupełnione akcją wakacyjną dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.

Ewa Święch, Kierownik Domu Dziennego Pobytu w Głogowie - za inicjatywę i doprowadzenie do funkcjonowania Głogowskiego Uniwersytetu III Wieku prowadzącego zróżnicowane tematycznie wykłady i zajęcia rehabilitacyjne, oraz współpracę z podobnymi uniwersytetami działającymi w dużych aglomeracjach, jak Wrocław, Opole i inne. Pani Ewa Święch w pomocy społecznej pracuje zawodowo od 1978 roku najpierw jako pracownik socjalny, a od 1999 roku na stanowisku Kierownika Domu Dziennego pobytu dla Seniorów.

Halina Kotala - Kierownik MOPS w Rydułtowach - za oddanie i działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym. Pani Halina Kotala w strukturach pomocy społecznej pracuje od 1986 roku, zaczynała pracę jako pracownik socjalny, w roku 1990 objęła stanowisko kierownika działu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śl. Pani Halina Kotala z wielkim zaangażowaniem współdziała ze społecznością lokalną, z jej inicjatywy w 1997 roku powołane zostało Stowarzyszenie Rodzin i Osób Niepełnosprawnych, gdzie pełni do dnia dzisiejszego funkcję przewodniczącej Stowarzyszenia. Pani Halina jest twórcą projektów na rzecz osób niepełnosprawnych m. in. "Świetlica - Tacy Sami". "Klub Wolontariatu", "Radość bliżej nas", "Festiwal Twórczości artystycznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - To Ja", festyn integracyjny "Serce dla serca", konkursów plastycznych -"Wiosna, Lato, Jesień, Zima".

Alicja Śmietana, pracownik socjalny w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu - za kompleksową pomoc osobom i rodzinom, prowadzącą do ich usamodzielnienia. Pani Alicja Śmietana od 20 lat zajmuje się pracą socjalną wśród grupy osób najbardziej bezradnych, starych, chorych i potrzebujących wsparcia.

Włodzimierz Kałek, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu - za efektywne kierowanie wprowadzaniem nowoczesnych metod pracy w środowisku miasta Poznania. Pan Włodzimierz Kałek od 22 lat związany zawodowo ze strukturami pomocy społecznej. W 1999 roku objął stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu, od czerwca 2003 roku Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej Związku Miast Polskich. Źródłem sukcesu Pana Dyrektora jest inwestowanie w rozwój kadry pracowników socjalnych oraz nieustanne doskonalenie struktury organizacyjnej tej jednostki.

Bożena Szychowska-Mańkowska, Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Zagórowie - za stworzenie i prowadzenie placówki rehabilitacyjnej dla osób ze środowisk wiejskich oraz wieloletnią organizację imprezy "Ceramidła Zagórowskie".Pani Bożena Szychowska-Mańkowska jest inicjatorką powstania koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Zagórowie w 1993 roku oraz twórcą i kierownikiem Warsztatu Terapii Zajęciowej. Placówka ta jako pierwsza w Polsce jest przeznaczona dla rehabilitacji osób ze środowisk wiejskich. Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzi pracownię ceramiczną, jedyną w Konińskiem. "Ceramidła Zagórowskie" mają charakter krajowy i międzynarodowy. Umożliwiają udział osób niepełnosprawnych w czynnym życiu społecznym i kulturalnym, kontakt z kulturą i sztuką, twórczą pracę oraz samodzielne funkcjonowanie w społeczeństwie.

Ks. Lesław Kunc, Dyrektor Ośrodka Opiekuńczego "Oratorium Twój Dom" w Krośnie - za zorganizowanie i prowadzenie wyjątkowej placówki dla dzieci i młodzieży. W 1996 roku z inicjatywy Ks. Lesława powstał w Krośnie, jedyny jak do tej pory w powiecie, Ośrodek Opiekuńczy dla dzieci i młodzieży "Oratorium twój Dom". Placówka kierowana przez Ks. Lesława Kunca daje szansę dzieciom i młodzieży ze środowisk dysfunkcyjnych i patologicznych, w tym niewydolnych wychowawczo, ciekawego spędzenia czasu wolnego, zapewnia również dożywianie oraz opiekę i wsparcie osób starszych, wyjazdy wakacyjne, możliwość nauki języków obcych, obsługi komputera, pomoc w nauce i rozwiązywaniu trudnych spraw życiowych.Ks. Lesław ściśle współdziała ze szkołami, Domem Pomocy Społecznej oraz Ośrodkiem Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym dla osób z upośledzeniem umysłowym.

Elżbieta Maruszak, starszy pracownik socjalny MOPS w Bydgoszczy - za aktywne działanie na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ich integrację ze środowiskiem lokalnym. Pani Elżbieta Maruszak od 11 lat pracuje społecznie dla osób niepełnosprawnych. Pani Elżbieta organizuje spotkania integracyjne w klubie "Heros", wycieczki dla osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami, turnusy rehabilitacyjne, pikniki, festyny. Współpracuje również ze stowarzyszeniami (Stwardnienia Rozsianego SM, Parkinsona) oraz z Centrum Kultury Katolickiej "Wiatrak". Organizuje wieczory wigilijne dla osób niepełnosprawnych oraz wciąga do pracy społecznej licznych wolontariuszy.

II. Nagrody zespołowe:

Elbląskie Stowarzyszenie Organizatorów Pomocy Społecznej - za szeroką i zróżnicowaną działalność na rzecz różnych środowisk znajdujących się w trudnej, kryzysowej sytuacji, w tym profesjonalne poradnictwo i merytoryczne wsparcie pracowników pomocy społecznej województwa Warmińsko-Mazurskiego, oraz za propagowanie problematyki z zakresu pomocy społecznej i administracji samorządowej. Z wnioskiem o nagrodę dla tego Stowarzyszenie występowało 7 różnych podmiotów.

Stanisław Duszyński i Jolanta Żydołowicz, Fundacja Ducha na rzecz Rehabilitacji Naturalnej Ludzi Niepełnosprawnych w Toruniu - za prowadzenie niezwykłej, wszechstronnej rehabilitacji osób niepełnosprawnych m. in. poprzez: obozy rehabilitacyjne, konno- wspinaczkowe, spływy kajakowe, rajdy konno- kajakowe, rajdy tatrzańsko-bieszczadzkie. Od wielu lat osiągają znakomite efekty poprzez prowadzenie naturalnej rehabilitacji dzieci i dorosłych z ciężkim uszkodzeniem aparatu ruchu, z porażeniem mózgowym, zespołem Downa, autyzmem, niewidomych, głuchych poprzez organizowanie: obozów rehabilitacyjnych, konno-wspinaczkowych, spływów kajakowych, rajdów tatrzańskich i bieszczadzkich, obozów sportowych i zawodów wspinaczkowych, hipoterapię, hydroterapię oraz integrację osób niepełnosprawnych z osobami sprawnymi.

Stowarzyszenie Wspierania Osobowości Dzieci i Młodzieży - Świetlica Środowiskowa "Wzrastanie" w Przemyślu - za realizację programu w ramach kompleksowego systemu opieki nad dziećmi i młodzieżą. Placówka o profilu wychowawczo-profilaktycznym, skupia na stałe 40 dzieci z rodzin biednych z problemem alkoholowym, wymagających pomocy psychologicznej, pedagogicznej, socjalnej również prawnej.

Zespół Specjalistów: z Domu Pomocy Społecznej w Krakowie w składzie: Agnieszka Bezpalko, Marta Rozwadowska-Suruło, Elżbieta Rozwadowska oraz Robert Fajferek i Tadeusz Szarek z Aresztu Śledczego w Krakowie - za innowacyjną metodę pracy z młodzieżą niepełnosprawną w ramach kompleksowego programu prowadzonego przez zespół specjalistów "Duet". Program ten realizowany jest na terenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej w Krakowie, gdzie skazani odbywający karę pozbawienia wolności pracują z niesprawnymi intelektualnie i fizycznie dziećmi i młodzieżą. Celem programu jest resocjalizacja osób odbywających karę pozbawienia wolności poprzez pracę na zasadzie wolontariatu z dziećmi i młodzieżą z upośledzeniem umysłowym i fizycznym, w wieku od 3 do 30 lat, mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej.

Fundacja Rodzin Adopcyjnych w Warszawie - za nowatorskie prowadzenie adopcji i upowszechnianie problematyki adopcji, oraz realizowanie programów mających na celu przebudowę systemu opieki nad dzieckiem poprzez odchodzenie od instytucjonalnych form opieki nad dzieckiem. Do największych osiągnięć należy zaliczyć stworzenie i prowadzenie Interwencyjnej Placówki Opiekuńczej w Otwocku. Celem tej placówki jest obrona najmłodszych dzieci przed sieroctwem społecznym i zapobieganie umieszczaniu małych dzieci w domach dziecka.

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe - Warszawa - za realizowanie autorskich projektów kompleksowo rozwiązujących problemy osób i rodzin różnych grup społecznych wymagających wsparcia, oraz prowadzenie szerokiej współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie budowania systemowej opieki dziecka i rodziny. Wiele przedsięwzięć podejmowanych przez zespół Ośrodka ma charakter nowatorski i modelowy. Przykładem są autorskie pogramy takie jak "Pedagog rodzinny", "Klub rodzin zastępczych", "Bezdomni zimą". Aktualnie ośrodek współpracuje z ok. 90 organizacjami pozarządowymi

Ośrodek Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni "Plus Eko"- Szkoła Życia w Wandzinie - za działanie na rzecz osób zarażonych wirusem HIV, pomoc ludności z terenów popegeerowskich oraz za wykorzystanie działań ekologicznych w pomocy społecznej.

III. Listy gratulacyjne indywidualne

Pani Maria Jasińska-Cepin - Prezes Chocianowskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Dorosłym Specjalnej Troski - za działalność społeczną na rzecz dzieci i dorosłych specjalnej troski.

Pani Maria Suchocka - Prezes Zarządu Stowarzyszenia im. Św. Franciszka - za stworzenie Ośrodka Pomocy w wychodzeniu z bezdomności oraz realizację programu terapeutycznego.

Pani Bożena Antończyk - Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie -za nowocześnie organizowaną pomoc społeczną w oparciu o podmioty niepubliczne.

Ks. Zbigniew Samociak - proboszcz Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Trójcy Swiętej w Gubinie - za podejmowanie działań na rzecz wspierania rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej, oraz inicjatyw służących integracji społeczeństwa Gubina z niemieckim Guben.

Pani Krystyna Piasecka-Matecka - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie - za wszechstronną, nowoczesną pracę PCPR oraz realizację nowatorskich programów na rzecz osób niepełnosprawnych.

Pani Elżbieta Brudło - Dyrektor Domu Dziecka w Krzyżu Wielkopolskim-za realizację programu pracy z rodzinami dzieci przebywających w placówce oraz współpracę ze środowiskiem lokalnym.

IV. Listy gratulacyjne zespołowe

Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych im. Profesora A. Kamińskiego w Warszawie - za realizację wszechstronnego, nowoczesnego programu kształcenia. Była to pierwsza w Polsce szkoła kształcąca pracowników socjalnych.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy "Słyszę Serce" w Łodzi - za utworzenie i prowadzenie Ośrodków Rehabilitacji Społecznej, utworzenie i prowadzenie placówki wczesnej interwencji i rehabilitacji dziecka niesłyszącego oraz działalność na rzecz osób niesłyszących.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Rawiczu - za realizację nowoczesnego, autorskiego programu pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej-Filia Łódź Bałuty - za realizację wielokierunkowego, wszechstronnego programu pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną w ramach ośrodka adaptacyjnego.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żorach - za skuteczność, zorganizowanie i niekonwencjonalne metody pracy z rodzinami będącymi w ostrym kryzysie lub trudnej sytuacji życiowej, a także z ofiarami przemocy domowej.

Stowarzyszenie Gdański Komitet Obywatelski - za skuteczne działania podejmowane na rzecz osób wykluczonych społecznie.

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Warszawa Wola - za zorganizowanie środowiskowego systemu wsparcia dla osób chorych na chorobę Alzheimera i ich rodzin.

Zespół: Pan Mirosław Przewoźnik - Z-ca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, Pani Luciana Rozborska - Dyrektor MOPS w Rzeszowie, Pan Aleksander Zacios - Prezes Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta - za systematyczny rozwój sieci placówek dla bezdomnych, najpierw w województwie rzeszowskim a następnie podkarpackim, oraz za poprawę standardu usług, bazy lokalowej, oferty programowej proponowanej bezdomnym i stworzenie modelowego systemu pracy z bezdomnymi i ubogimi.

aut./źródło MGPiPS 21.11.2003

Odznaczenia dla działaczy pomocy społecznej w Bydgoszczy

Uroczystość wręczania odznaczeń państwowych dla działaczy pomocy społecznej odbyła się w piątek w Urzędzie Wojewódzkim.

Jako jedyny z wczoraj odznaczonych, Złoty Krzyż Zasługi za działania w zakresie pomocy społecznej, otrzymał wczoraj z rąk wojewody kujawsko-pomorskiego Marek Figiel, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Koronowie.

Ma 48 lat, z wykształcenia jest pedagogiem. W tym roku mija 10 lat jego pracy na obecnym stanowisku. - Praca w pomocy społecznej nie jest to zwykła praca - podkreśla Figiel. - Jest to misja i spełnienie pewnej służby dla drugiego człowieka.

Od 26 lat szczęśliwie żonaty. Ma dwie córki - starsza kończy socjologię na uniwesytecie w Poznaniu, młodsza jest w ostatniej klasie liceum i zamierza zostać dziennikarką.

Krzyżami Zasługi odznaczeni zostali: Marek Figiel - Złoty, Ewa Drgas-Adamska - Srebrny, Maria Jankowska - Srebrny, Wiesława Burzych - Srebrny, Hanka Stamm - Srebrny, Danuta Walerowicz - Srebrny, Ryszard Wilmanowicz - Brązowy.

10 honorowych wyróżnień oraz nagrody pieniężne dostali: Grażyna Skonieczna, ks. Marek Borzyszkowski, Bogumiła Przybielska, Maria Makowska, Wojciech Bartoszewski, Marlena Kantanista, Danuta Zaworska, Zyta Szymańska, Anna Sikorska, Halina Fryca.

aut. zal Gazeta Wyborcza 21.11.2003