oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

(aut. Krystyna Szczepańska-Laskiewicz – MEDI 3/2007; dps.pl 1.08.2007)

 

 

Tegoroczna edycja Festiwalu Zespołów Artystycznych Domów Pomocy Społecznej Dąbrowa Górnicza 2007, zgromadziła 23-24 maja rzeszę podopiecznych i pracowników ośrodków pomocy społecznej z całego kraju (domy pomocy społecznej, środowiskowe domy samopomocy, warsztaty terapii zajęciowej, dzienne domy pomocy społecznej).

Przez dwa dni trwania imprezy na deskach Pałacu Kultury Zagłębia zaprezentowało się 58 zespołów artystycznych z terenu całego kraju (625 podopiecznych i 165 opiekunów). Zespoły miały do dyspozycji profesjonalną obsługę sceniczną, akustyczną i pełne zaplecze sceniczne z garderobami. Podopieczni ośrodków pomocy społecznej to najczęściej osoby niepełnosprawne fizycznie, intelektualnie, ludzie w podeszłym wieku, z licznymi schorzeniami, które przesunęły je na margines życia społecznego. Celem Festiwalu jest zwrócenie uwagi na problemy ludzi niepełnosprawnych, ich miejsce w społeczeństwie oraz możliwości twórcze, poprzez prezentowanie ich osiągnięć szerokiej widowni. Misją organizatorów jest popieranie i promocja w środowiskach lokalnych twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych przebywających w ośrodkach pomocy społecznej.

Możliwość prezentacji na profesjonalnej scenie jest ogromnym przeżyciem dla niepełnosprawnych artystów jak i ich opiekunów. Bywa ukoronowaniem wielomiesięcznej pracy podczas zajęć terapeutycznych. Występ przed prawdziwą publicznością pozwala im na pokazanie swoich możliwości, szczególnych uzdolnień, zdobycie uznania, staje się motorem do dalszej pracy, a szeroka konfrontacja wzbogaca o nowe formy i doświadczenia. Podczas XIII edycji zaprezentowano niemal wszystkie formy programów artystycznych od pantomimy, kabaretu, piosenek, etiud ruchowych, montaży słowno-muzycznych, bajek, przedstawień choreograficznych, przedstawień teatralnych po musicale.

Na końcowy kształt przedstawienia zespoły pracują niemal okrągły rok. Najpierw musi być pomysł na przedstawienie, następnie opracowanie scenariusza, przygotowanie scenografii, kostiumów, podkładu muzycznego. Wszystko to odbywa się w ramach terapii zajęciowej prowadzonej w placówkach. To wielomiesięczna, bardzo trudna praca terapeutów z podopiecznymi. Na uwagę zasługuje fakt, że kilka zespołów w ramach integracji ze środowiskiem zaprezentowało wspólne występy, zapraszając do współpracy zaprzyjaźnione ze sobą placówki pomocy społecznej, młodzież z gimnazjów, liceów, miejscowe kapele ludowe lub koła gospodyń. Obserwując zespoły, które rokrocznie uczestniczyły w festiwalach nie trudno zauważyć ich postępów w poziomie artystycznym. Tak więc organizacja imprez stanowi coraz większą motywację zarówno dla uczestników jak i organizatorów. Jak co roku, każdy zespół prezentujący swój dorobek artystyczny w Dąbrowie Górniczej otrzymał dyplom wyróżnienia. Festiwal nie jest formą konkursu z klasyfikacją miejsc. Każdy zespół ma się poczuć wyróżniony, gdyż wkład i wysiłek członków zespołu włożony w przygotowanie przedstawienia jest niewymierny.

Impreza organizowana jak zawsze pod honorowym patronatem prezydenta miasta, cieszyła się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców. Ambicją organizatorów jest, by każdy uczestnik, każdy opiekun, wyjechał z poczuciem wyjątkowej radości i spełnienia oraz przekonaniem, że w Dąbrowie Górniczej kocha się artystów, a najbardziej tych niepełnosprawnych. Dzięki długoletniej współpracy z Toruńskimi Zakładami Materiałów Opatrunkowych SA, również w tym roku każdy zespół otrzymał nagrodę - niespodziankę.

W tym roku TZMO obdarowały występujących koszami z piernikami toruńskimi, co spotkało się z entuzjastycznymi wybuchami radości niepełnosprawnych artystów.

Na zakończenie imprezy 10 zespołów otrzymało pamiątkowe statuetki. Statuetka to forma pamiątki dla zespołu, który prezentował się na festiwalach wielokrotnie lub wówczas, gdy prezentacja festiwalowa jakoś szczególnie zapadła w serca publiczności. Statuetkę można otrzymać tylko jeden raz. Założeniem organizatorów jest to. by każdy zespół występujący podczas festiwalu mógł w przyszłości wyjechać z własną statuetką.

Tym razem były to następujące placówki:

  1. Zespół "Drabina" z Domu Pomocy Społecznej w Częstochowie,
  2. Zespół Oławianie z Domu Pomocy Społecznej w Oławie,
  3. Zespół artystyczny z Warsztatów Terapii Zajęciowej "Bądź z nami" w Będzinie,
  4. Zespół Cieszynianie z Domu Pomocy Społecznej w Cieszynie,
  5. Zespół z Domu Pomocy Społecznej w Cieszynie,
  6. Zespół Biesiada Przyjaciół z Domu Pomocy Społecznej w Zawierciu,
  7. Zespół Tiamo z Domu Pomocy Społecznej w Bulowicach,
  8. Kabaret Horrorek z Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Katowicach,
  9. Zespól z Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Katowicach,
  10. Zespół wokalny z Domu Pomocy Społecznej w Rybniku.