oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

(mat. nadesłany; dps.pl 30.10.2007)W ostatni weekend października w Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej "Światowid" w Elblągu odbyły się Międzynarodowe Spotkania Artystyczne.

Wydarzenie to jest kontynuacją Ogólnopolskich Spotkań Artystycznych Osób Niepełnosprawnych, których I edycja odbyła się w 1997 roku.

W roku 2007 organizatorzy - CKiWM Światowid i Stowarzyszenie Kulturalne "Viva art" - odeszli od nazwy spotkań artystycznych osób niepełnosprawnych, a impreza zmienia swój zasięg z ogólnopolskiego na międzynarodowy.

Jak podkreśla pomysłodawczyni, Teresa Miłoszowska, Spotkania mają na celu prezentację dorobku artystycznego osób niepełnosprawnych w dziedzinie muzyki, teatru, tańca i plastyki, przez co gwarantują aktywne ich uczestnictwo w życiu kulturalnym.

Impreza ma charakter integracyjny, jego odbiorcami są zarówno osoby sprawne, jak i niepełnosprawne. Program Spotkań obejmuje koncerty muzyczne, spektakle teatralne, warsztaty artystyczne, pokazy taneczne, wystawy plastyczne, projekcje filmowe oraz spotkania integracyjne.

Z roku na rok impreza przyciąga coraz większe rzesze ludzi z różnych środowisk artystycznych, a chęć prezentacji deklarują twórcy z całej Polski. Ogromnie cieszy nas, że impreza ta stała się okazją do spotkania artystów - tych z różnego rodzaju niepełnosprawnością jak i tych w pełni sprawnych. Taka idea przyświecała od samego początku - integrować, umożliwić współpracę, pokazać, że podczas twórczego działania nie istnieją granice ani podziały.

Przez trzy dni - od 26 do 28 października - na scenach Światowida prezentują się wykonawcy z Polski, Rosji, Niemiec i Litwy - łącznie w imprezie bierze udział ponad 200 uczestników i blisko 800 widzów.

W programie między innymi: spektakle teatralne, warsztaty artystyczne, spotkania poetyckie, pokazy filmowe, w tym projekcja filmowa dla osób niewidomych audiodeskrybowana nowoczesną techniką narracyjną umożliwiającą osobom niewidomym kontakt ze sztukami wizualnymi.

Patronat Honorowy:

  • Premier RP - Jarosław Kaczyński

  • Wojewoda Warmińsko-Mazurski - Anna Szyszka

  • Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego - Jacek Protas

Projekt dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Sponsor Główny: Grupa LOTOS S.A.
Magazyn INTEGRACJA objął swoim patronatem tegoroczne Spotkania.


Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej "Światowid"
Pl. K. Jagiellończyka 1, 82-300 Elbląg
tel. 055 611 20 84, 055 611 20 50
tel. Kom. 605 636 790

internet: www.swiatowid.elblag.pl , http://www.eswiatowid.pl/