oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

(aut. Bożena Wiktorowska - Gazeta Prawna 26.04.2007; dps.pl 28.06.2007)

 

Od 21 lipca płatnicy składek będą mogli przekazywać do ZUS dokumenty ubezpieczeniowe, korzystając z różnych programów, a nie tylko programu Płatnik.

W Sądzie Okręgowym w Warszawie 23 kwietnia zapadł prawomocny wyrok w sprawie z powództwa Sergiusza Pawłowicza przeciwko ZUS, w której powód domagał się ujawnienia specyfikacji technicznej protokołu KSI MAIL. Po ponad pięciu latach postępowania sąd uznał protokół komunikacyjny za informację publiczną. Oznacza to, że ZUS będzie musiał udostępnić zainteresowanym dane niezbędne do przygotowania programów komputerowych konkurencyjnych dla programu Płatnik. Już wkrótce będzie można z nich korzystać przy wysyłaniu dokumentów do ZUS.

Od 21 lipca 2007 r. płatnicy składek będą mogli przekazywać do ZUS dokumenty ubezpieczeniowe z wykorzystaniem alternatywnych do programu Płatnik programów interfejsowych wytworzonych przez dowolnego producenta mówi Przemysław Przybylski, rzecznik prasowy ZUS.

Używanie przez płatników oprogramowania przygotowanego dla innych systemów operacyjnych wynika z wejścia w życie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. nr 64, poz. 565 z późn. zm.). Ustawa ta wprowadza zmiany do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, w tym dotyczące usunięcia z art. 47a tej ustawy przepisów dotyczących obowiązku korzystania z programu Płatnik.

Nie planujemy wytworzenia programu Płatnik dla innego niż Windows systemu operacyjnego. Utrzymywanie przez ZUS ciągle doskonalonego i rozbudowywanego programu Płatnik w wersjach dla różnych systemów operacyjnych byłoby zbyt kosztowne i ekonomicznie nieuzasadnione dodaje Przemysław Przybylski.

W celu zapewnienia sprawnego działania systemów używanych w ZUS do przyjmowania dokumentów ubezpieczeniowych z programami innych producentów, ZUS opublikuje zestawienie stosowanych struktur dokumentów elektronicznych, formatów danych oraz protokołów komunikacyjnych i szyfrujących oraz testy akceptacyjne dla tego oprogramowania. Dzięki temu każdy płatnik będzie mógł wybrać odpowiadający mu program, jaki będzie dostępny na rynku. Nie ma przy tym znaczenia, na jakiej platformie będzie on działać, czy będzie to Windows, Linux czy Mac.