oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

czytaj też... (nasz poprzedni materiał na ten temat)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 lipca 2001 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełnić płatnicy składek przekazujący dokumenty ubezpieczeniowe
w formie dokumentu elektronicznego poprzez teletransmisję danych - czytaj...

Dokumenty do ZUS przez Internet - materiał zawarty w Biuletynie MPiPS nr 66

Minister pracy i polityki społecznej podpisał 3 lipca br. rozporządzenie określające zasady przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych w formie elektronicznej do ZUS. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych nakazuje taką formę przekazu wszystkim, którzy rozliczają składki za ponad 20 osób. W celu przekazania dokumentów ubezpieczeniowych w formie elektronicznej do ZUS płatnik będzie musiał korzystać z aktualnej wersji programu udostępnianej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz z Internetu przy użyciu komputera zgodnego z wymogami Zakładu. Dokumenty będą szyfrowane i przekazywane poprzez konto poczty elektronicznej utworzone przez ZUS dla każdego płatnika.

Aby przekazać dokumenty każdy płatnik będzie musiał posiadać klucz prywatny i klucz publiczny służące do jego identyfikacji i kodowania dokumentów.

Klucz prywatny to tajny kod, znany tylko płatnikowi, służący do tworzenia podpisu elektronicznego składanego na dokumentach.

Rozporządzenie stanowi, że płatnik odpowiada osobiście za nieprawidłowości w przekazanych dokumentach, które są skutkiem niewłaściwej ochrony klucza.

Klucz publiczny natomiast to kod służący do weryfikacji podpisu elektronicznego nadawcy wiadomości.

W celu odbioru obydwu kluczy płatnik będzie musiał zgłosić się do Punktów Wydawania Certyfikatów działających w terenowych oddziałach ZUS.

Płatnicy zobowiązani są również do uzyskania certyfikatu klucza publicznego w Centrum Certyfikacji. Po jego otrzymaniu muszą zarejestrować ów certyfikat w programie otrzymanym z ZUS-u. Rozporządzenie nie powoduje skutków finansowych dla budżetu państwa. Skutki finansowe związane z wprowadzeniem obowiązku elektronicznego przekazu dokumentów zrodziła nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z 11 stycznia br., która obowiązek ten ustanowiła. Projekt podlegał konsultacjom z organizacjami pracodawców i związkami zawodowymi.

Strona Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej