oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

Zapraszamy na szkolenie 23. 02 2005 r. w Krakowie w godz. 10-15

Na szkolenie zapraszamy obecnych i przyszłych realizatorów projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 1. Monitoring � sprawozdawczość w ramach EFS
  1. Monitorowanie finansowe i rzeczowe
  2. Ewaluacja
  3. Unijne i krajowe podstawy prawne sprawozdawczości i ewaluacji
  4. Narzędzia monitorowania
  5. Wskaźniki fizyczne i finansowe realizacji programu, działania, projektu
  6. Kryteria doboru wskaźników
  7. Rodzaje wskaźników
  8. Rodzaje sprawozdań
  9. Instytucje zaangażowane w proces monitoringu
  10. Obieg sprawozdań i terminy
  11. Zadania SIMIK i PEFS
 2. Informacja i promocja w projektach UE
  1. Cele informacji i reklamy
  2. Jak oznaczyć udział UE i EFS w projekcie?
  3. Jak promować projekt?
  4. Gdzie powinien znaleźć się emblemat UE?
  5. Kolory
  6. Zasady używania logo UE, EFS, ZPORR
  7. Obowiązki beneficjentów dotyczących informowania i promocji
  8. Promocja i informacja w umowie finansowania

Prowadzenie: akredytowany trener KOSzEFS. Specjalista w zakresie porzygotowania i realizacji projektów.

Koszt uczestnictwa wynosi 200 zł i obejmuje: materiały, świadectwo, bufet w czasie szkolenia .

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość zorganizowania warsztatów w dowolnym miejscu i dogodnie ustalonym terminie dla grupy minimum 15 osób.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu (012) 430-08-48 lub 429-26-88

Zgłoszenie - prosimy przesłać faxem 012 429-26-88 lub tel. 012 430-08-48 lub pocztą elektroniczną: idrie@idrie.pl

data szkolenia: 23.02.2005 r. godz. 10.00-15.00

tytuł: MONITORING ORAZ PROMOCJA W RAMACH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z Europejskiego Funduszu Społecznego

Imię i nazwisko:...............................................

Stanowisko:...............................................

Nazwa instytucji:...............................................NIP.........................................

Adres:...............................................

Tel/fax: ...................................... e-mail: ........................................

Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych z dnia 29.08.1997 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb działalności IDRiE

Należność zostanie opłacona (proszę podkreślić właściwe):

 • gotówką w dniu rozpoczęcia szkolenia
 • przelewem na konto: Kredyt Bank S.A. I Oddział Kraków 66150011421211400369490000

KONTAKT:

Instytut Doradztwa Regionalnego i Europejskiego
ul. Loretańska 6/1-2
31-116 Kraków

tel/fax: (12) 429-26-88, tel. (12) 430-08-48
e-mail: idrie@idrie.pl