oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

(mat. nadesłany; dps.pl 29.01.2008)

 

Galicyjskie Centrum Edukacji w Krakowie (Galicyjskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli) zaprasza na organizowane kursy kwalifikacyjne jak również inne formy kształcenia.

Kurs aktualny: "opiekun osoby starszej i przewlekle chorej" - pobierz materiał informacyjny (.doc)

Wybrane kursy kwalifikacyjne

 • Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki (270 godz.-1500 zł)
 • Kurs kwalifikacyjny z zakresu surdopedagogiki (280 godz.- 1500 zł)
 • Kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej (270 godz.-1500 zł)
 • Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny - dla nauczycieli uczących przedmiotów ogólnokształcących, teoretycznych przedmiotów zawodowych (270 godz. + 150 godz.- prakt.) - cena 1700 zł
 • Kurs doskonalący terapeutów zajęciowych (80 godz.-700 zł)
 • Kurs doskonalący z zakresu pedagogiki terapeutycznej (80 godz.-700 zł)

W ofercie także:

 • Galicyjskie Liceum Ogólnokształcące
 • Galicyjska Szkoła Policealna
 • Galicyjskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
 • Ośrodek Szkolenia Kursowego i Ustawicznego

Możliwość zastosowania:
E-learning (nauczanie na odległość, nauka przez Internet)

Posiadamy duże doświadczenie w przeprowadzonych przez nas kursach, szkoleniach, konferencjach:
Wojewódzkie i Powiatowe Urzędy Pracy, Urzędy Miast i Gmin, Szkolnictwo, Sądownictwo i inne instytucje

Sporządzamy pełną dokumentację w ramach pozyskania funduszy inwestycyjnych i dotacji UE na rozwój firmy
(Projekty w ramach funduszy strukturalnych na lata 2007-2013)

Oferta studium policealnego (bez matury)

Warunek: ukończenie szkoły średniej

 • terapia zajęciowa (4 semestry)
 • asystent osoby niepełnosprawnej (2 semestry)
 • instruktor rekreacji ruchowej (2 semestry)
 • opiekunka dziecięca (4 semestry)
 • technik administracji (4 semestry)

Kontakt:

Galicyjskie Centrum Edukacji Sp. z o.o. ul. Bronowicka 73, 30-091 Kraków
tel./fax: 012 637 09 04, sekretariat : 012 638 47 92
www.gce.krakow.pl
e-mail: galicyjskie.centrum.edukacji@wp.pl,gce@gce.krakow.pl

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NR KRS: 0000273675,
Regon: 120413686, NIP: 677 228 51 87, wys. kapitału zakładowego: 50 000,00 zł.
PKO BP II/O Kraków: 26 1020 2906 0000 1302 0159 6097 ; BOŚ S.A. I/O Kraków: 44 1540 1115 2044 6070 3541 0001