oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

Szkolenie JAK ZDOBYĆ I ZATRZYMAĆ WOLONTARIUSZA POZNAŃ 5 lub 6.03.2005

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu "jak zdobyć i zatrzymać wolontariusza". Jest to szkolenie z zakresu organizacji i zarządzania pracą wolontariuszy w organizacjach pozarządowych i placówkach publicznych.

Szkolenie obejmuje:

 1. Prowadzenie programu wolontariackiego
 2. Problematyka związana z zatrudnieniem wolontariuszy
 3. Przygotowanie organizacji do pracy z wolontariuszami
 4. Indywidualny program wolontarystyczny
 5. Rekrutacja wolontariuszy - metody, skuteczność
 6. Określenie zasad współpracy "wolontariusz - korzystający"
 7. Wspieranie, nagradzanie wolontariuszy
 8. Aspekty prawne wolontariatu - ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Termin

 1. Szkolenie 5.03.2005
 2. Szkolenie 6.03.2005 *

* dla Państwa wygody proponujemy dwa terminy do wyboru

Miejsce:

Poznań, ul. Racjonalizatorów 3, w godz. 10:00 - 17:00

Organizator

Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu
60 - 779 Poznań, ul. Skryta 14/1

tel 0-61 66 11 273
e-mail: poznan@wolontariat.org.pl,
internet: http://www.wolontariat.org.pl/poznan
NIP 778-13-41-543
REGON 631223958

Biuro czynne od wtorku do piątku w godz. 12:00 - 18:00

Odpłatność

40 zł / uczestnik

Informacje dodatkowe:

 • Opłata obejmuje materiały szkoleniowe, ciepły posiłek, certyfikat, poczęstunek,
 • Wypełniony formularz zgłoszeniowy (POBIERZ TUTAJ...)należy przesłać na adres pkalek@wolontariat.org.pl zatytułowany szkolenie � zgłoszenie
 • Komunikat ze szczegółowym programem oraz informacjami zostanie wysłany wraz z potwierdzeniem zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu

Warunki uczestnictwa � kalendarium:

Wszelkie pytania i wątpliwości proszę kierować do Pauliny Kałek lub do biura Stowarzyszenia tel. 0- 602 442 047 tel. (0-61) 66 11 273
e-mail. pkalek@wolontariat.org.pl w godzinach 12:00 - 16:00 /wtorek - piątek/
e-mail: poznan@wolontariat.org.pl


Proponowane tematy szkoleń wyjazdowych organizowanych przez Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Poznaniu.

 1. Dlaczego warto być wolontariuszem? � 3 h - Szkolenie dla wolontariuszy zawiera następujące elementy: definicja wolontariatu, rodzaje wolontariatu, motywacja wolontariuszy do prac, Karta Etyczna Wolontariusza, aspekty prawne.
 2. Jak zdobyć i zatrzymać wolontariusza? � 8 h - szkolenia dla koordynatorów pracy wolontariuszy zawiera następujące elementy: definicja wolontariatu, rodzaje wolontariatu, motywacja wolontariuszy do pracy, rekrutacja wolontariuszy, indywidualny program wolontarystyczny, sposoby nagradzania wolontariuszy, umowa z wolontariuszem, Karta Etyczna Wolontariusza, aspekty prawne.
 3. Jak utworzyć Centrum Wolontariatu? � 2x 6 h - szkolenie dla liderów organizacji pozarządowych, instytucji działających w obszarach pożytku publicznego, zawiera następujące elementy: standardy Sieci Centrów Wolontariatu, definicja i rodzaje wolontariatu, motywacja wolontariuszy do pracy, rekrutacja wolontariuszy, organizacje przyjazne wolontariuszom, Karta Etyczna Wolontariusza, aspekty prawne, źródła i formy pozyskiwania funduszy.
 4. Aspekty prawne wolontariatu w świetle Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie � 4 h � szkolenie dla liderów organizacji pozarządowych, zawiera następujące elementy: ustawa jako czynnik regulujący i definiujący, kwestie finansowe związane z pożytkiem publicznym, jak zgodnie z prawem zatrudnić wolontariusza.
 5. Fundraising jako jedna z form finansowania działalności organizacji pozarządowych � 6 h � szkolenia dla liderów NGO�s, zawiera następujące elementy - źródła i formy pozyskiwania funduszy, zasady prowadzenia gospodarki finansowej w organizacjach pozarządowych, planowanie strategii fundraisingowej.
 6. Praca metodą projektów � 2x 6h � szkolenie dla członków organizacji pozarządowych, zawiera następujące elementy: słownik pojęć, główne fazy projektu, cele i rezultaty projektu, zarządzanie projektem � zasady, metody, harmonogram zadaniowy, wykres Gantta, analiza ryzyka, ewaluacja.
 7. Pożytek publiczny, program współpracy z administracją � 8 h � szkolenie dla liderów społeczności lokalnej, zawiera następujące elementy: ustawa jako czynnik regulujący i definiujący, konsekwencje związane ze statusem OPP, jak zbudować program współpracy z administracją, administracja publiczna a środki finansowe dostępne dla organizacji pozarządowych.

Zasady organizacji szkoleń

Uczestnicy szkolenia otrzymają: materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.