oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

Data szkolenia: 4.03.2005, godzina 10-15 Miejsce: Kraków

Zmiany uregulowań prawnych dotyczących instytucji rodzin zastępczych powodują utrudnienia w codziennej pracy pracowników realizujących to zadanie pomocy społecznej. Mogą jednak stać się szansą na lepsze realizowanie stawianych przez ustawodawcę i rzeczywistość zadań.

Zgodnie z oczekiwaniami niedawna nowa ustawa o pomocy społecznej zaowocowała nowymi przepisami wykonawczymi. Po raz kolejny trzeba będzie się uporać z wprowadzeniem do praktycznego stosowania nowych sformułowań przepisów.

Proponowane Państwu spotkanie ma na celu podjęcie próby uporządkowania, nie zawsze jasnych i jednoznacznie sformułowanych rozwiązań.

Seminarium przeznaczone jest dla szerokiego kręgu pracowników pomocy społecznej przede wszystkim dla pracowników powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz miejskich ośrodków pomocy społecznej, ale także dla wszystkich pracowników administracji samorządowej, którzy są zainteresowani powyższą problematyką.

Program:

  1. Dobór rodzin zastępczych � kto jest adresatem przepisu ?
  2. Zasady sprawowania opieki przez rodziców zastępczych �rola PCPR;
  3. Szkolenie rodzin zastępczych.
  4. Jaką pomoc przyznać ? Kryteria i wysokości i zmiana katalogu świadczeń.
  5. Zawodowe rodziny zastępcze: nowe wyzwania.
  6. Odpłatność rodziców biologicznych � nadal brak jednoznacznych kryteriów.

Prowadzenie:

Jacek Kowalczyk - Magister prawa i historii na Uniwersytecie Jagiellońskim; studia podyplomowe: organizacja i zarządzanie w pomocy społecznej oraz doradca europejski; licencjonowany trener reformy administracji publicznej; w pomocy społecznej od 1996 r.; od 1999 r. zastępca dyrektora ds. pomocy rodzinie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krakowie; od 6 lat prowadzi szkolenia i seminaria dla pracowników pomocy społecznej m.in. dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji, Instytutu Doradztwa i Rozwoju Europejskiego w Krakowie, Lubuskiego Centrum Edukacji Samorządowej i Policealnej Szkoły Pracowników Służb Społecznych w Katowicach.

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami i świadectwem i bufetem w czasie szkolenia wynosi 160 zł

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość zorganizowania SZKOLENIA w dowolnym miejscu i dogodnie ustalonym terminie dla grupy minimum 15 osób.

Druga osoba z tej samej instytucji/organizacji uczestniczy w seminarium za połowę ceny

Zgłoszenie - proszę przesłać faxem 012 429-26-88 lub tel. 012 430-08-48 lub pocztą elektroniczną: idrie@idrie.pl

data szkolenia: 4.03.05 w Krakowie w godz.10 - 15

tytuł: RODZINY ZASTĘPCZE W ŚWIETLE NOWYCH REGULACJI PRAWNYCH

Imię i nazwisko:...............................................

Stanowisko:...............................................

Nazwa instytucji:...............................................NIP.........................................

Adres:...............................................

Tel/fax: ........................................ e-mail: ...............................................

Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych z dnia 29.08.1997 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb działalności IDRiE

Należność zostanie opłacona (proszę podkreślić właściwe):

  • gotówką w dniu rozpoczęcia szkolenia
  • przelewem na konto: Kredyt Bank S.A. I Oddział Kraków 66150011421211400369490000

KONTAKT:

Instytut Doradztwa Regionalnego i Europejskiego
ul. Loretańska 6/1-2
31-116 Kraków

tel/fax: (12) 429-26-88, tel. (12) 430-08-48
e-mail: idrie@idrie.pl