oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

Zlecanie zadań z zakresu pomocy społecznej podmiotom niepublicznym w świetle ustawy o pomocy społecznej

Data szkolenia: 11.03.05, godzina 10-15

Miejsce: Kraków

Jak uruchomić nową placówkę ? Jak zreorganizować realizację zadania ? Jak ograniczyć koszty realizacji zadania ? To tylko niektóre z pytań na które może odpowiedzieć: zlećmy realizację podmiotowi niepublicznemu. Taka odpowiedź jest jednak jednocześnie pytaniem jak zrobić to zgodnie z prawem a jednocześnie zapewniając sprawne i płynne realizowanie zadań.

Współpraca administracji z podmiotami niepublicznymi od lat jest zasadą wpisaną w ustawę o pomocy społecznej. Dysponujemy więc sporymi doświadczeniami praktycznymi. Nowe regulacje prawne wprowadzone ustawą o pomocy społecznej wymagają jednak uważnej lektury i korekt w przyjmowanych do tej pory rozwiązaniach.

Proponowane seminarium ma celu przedstawienie praktycznych propozycji stosowania obowiązujących przepisów, ze zwróceniem szczególnej uwagi na aspekty organizacyjne i lokalne uwarunkowania decyzyjne.

Przeznaczone jest dla szerokiego kręgu pracowników pomocy społecznej, przede wszystkim osób kierujących ośrodkami pomocy społecznej oraz powiatowymi centrami pomocy rodzinie, dla pracowników urzędów miejskich i gminnych odpowiedzialnych za współpracę z organizacjami pozarządowymi, ale także wszystkich pracowników administracji samorządowej, oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych którzy są zainteresowani powyższą problematyką.

Program

 1. Podmioty niepubliczne � kim są i kim mogą być potencjalni partnerzy.
 2. Współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi: prawo czy obowiązek ?
 3. Prawne podstawy zlecania zadań z zakresu pomocy społecznej: jakie przepisy nas obowiązują?
 4. Jak przygotować i przeprowadzić konkurs na realizację zadania pomocy społecznej � porady praktyczne.

Prowadzenie: Jacek Kowalczyk - Magister prawa i historii na Uniwersytecie Jagiellońskim; studia podyplomowe: organizacja i zarządzanie w pomocy społecznej oraz doradca europejski; licencjonowany trener reformy administracji publicznej. w pomocy społecznej od 1996 r.; od 1999 r. zastępca dyrektora ds. pomocy rodzinie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krakowie; od 6 lat prowadzi szkolenia i seminaria dla pracowników pomocy społecznej m.in. dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji, Instytutu Doradztwa i Rozwoju Europejskiego w Krakowie, Lubuskiego Centrum Edukacji Samorządowej i Policealnej Szkoły Pracowników Służb Społecznych w Katowicach.

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami i świadectwem i bufetem w czasie szkolenia wynosi 160 zł

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość zorganizowania SZKOLENIA w dowolnym miejscu i dogodnie ustalonym terminie dla grupy minimum 15 osób.

Druga osoba z tej samej instytucji/organizacji uczestniczy w seminarium za połowę ceny

Zgłoszenie - fax 012 429-26-88 lub tel. 012 430-08-48 lub pocztą elektroniczną: idrie@idrie.pl

data szkolenia: 11.03.05 w Krakowie w godz.10 - 15

tytuł: ZLECANIE ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ PODMIOTOM NIEPUBLICZNYM W ŚWIETLE USTAWY O O POMOCY SPOŁECZNEJ

Imię i nazwisko:...............................................

Stanowisko:...............................................

Nazwa instytucji:...............................................NIP............................................

Adres:...............................................

Tel/fax: ............................................... e-mail: .................................................

Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych z dnia 29.08.1997 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb działalności IDRiE

Należność zostanie opłacona (proszę podkreślić właściwe):

 • gotówką w dniu rozpoczęcia szkolenia
 • przelewem na konto: Kredyt Bank S.A. I Oddział Kraków 66150011421211400369490000

Monitoring i ewaluacja strategii rozwiązywania problemów społecznych

Data szkolenia: 18. 03. 2005, godzina 10-15

Miejsce: Kraków

Nowa ustawa o pomocy społecznej nadal przewiduje zadania dotyczące budowy i realizacji strategii. Chociaż ich ujęcie jest odmienne wcześniej obowiązujących problem pozostał głównie dla ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie.

Tym bardziej, że przepisy skonstruowane są tak, że przygotowanie (przecież niełatwe) najlepszego dokumentu nazwanego "Strategią�" to dopiero początek żmudnej drogi wdrażania jego zapisów w życie. Bardzo ważne więc jakie narzędzia realizacji i weryfikowania jej przebiegu zostaną do tego wykorzystane.

Proponowane seminarium ma celu omówienie praktycznych rozwiązań tych trudnych kwestii wraz z omówieniem podstaw metodologicznych dotyczących ewaluacji oraz wskaźników. Przeznaczone jest dla szerokiego kręgu pracowników administracji samorządowej odpowiedzialnych za realizację zadań polityki społecznej, a w szczególności pracowników pomocy społecznej, przede wszystkim osób kierujących ośrodkami pomocy społecznej, oraz powiatowymi centrami pomocy rodzinie.

TEMATY:

 1. Zakres podejmowanego działania: co to jest "strategia rozwiązywania problemów społecznych..." w rozumieniu przepisów pomocy społecznej (z uwzględnieniem uwarunkowań lokalnych).
 2. Ewaluacja � pojęcia podstawowe
 3. Wskaźniki, ich rodzaje, możliwości wykorzystania i ograniczenia.
 4. Wskaźniki realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych � praca na przykładach.

Prowadzenie:

Jacek Kowalczyk - magister prawa i historii na Uniwersytecie Jagiellońskim; studia podyplomowe: organizacja i zarządzanie w pomocy społecznej oraz doradca europejski; licencjonowany trener reformy administracji publicznej. W pomocy społecznej od 1996 r.; od 1999 r. zastępca dyrektora ds. pomocy rodzinie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krakowie; od 6 lat prowadzi szkolenia i seminaria dla pracowników pomocy społecznej m.in. dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytutu Doradztwa Regionalnego i Europejskiego w Krakowie.

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami i świadectwem i bufetem w czasie szkolenia wynosi 180 zł

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość zorganizowania SZKOLENIA w dowolnym miejscu i dogodnie ustalonym terminie dla grupy minimum 15 osób.

Druga osoba z tej samej instytucji/organizacji uczestniczy w seminarium za połowę ceny

Zgłoszenie - proszę przesłać faxem 012 429-26-88 lub tel. 012 430-08-48 lub pocztą elektroniczną: idrie@idrie.pl

data szkolenia: 18.03.05 w Krakowie w godz.10 � 15

tytuł: MONITORING I EWALUACJA STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

Imię i nazwisko:...............................................

Stanowisko:...............................................

Nazwa instytucji:...............................................NIP............................................

Adres:...............................................

Tel/fax: ............................................... e-mail: .....................................................

Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych z dnia 29.08.1997 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb działalności IDRiE

Należność zostanie opłacona (proszę podkreślić właściwe):

 • gotówką w dniu rozpoczęcia szkolenia
 • przelewem na konto: Kredyt Bank S.A. I Oddział Kraków 6615001142121140036949000

Prawo zamówień publicznych

Data: 11. 04. 2005 r. godzina 10-15.

Miejsce: Kraków

Podczas szkolenia zostaną omówione najważniejsze kwestie postępowania w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Szkolenie będzie również okazją do wymiany uwag, wyjaśnienia wątpliwości dotyczących praktycznych kwestii w stosowaniu przepisów.

 1. Wprowadzenie
 2. Zamówienia publiczne
  1. zasady udzielania zamówień publicznych
  2. ogłoszenia
  3. postępowanie o udzielanie zamówień publicznych.
  4. przygotowanie postępowania.
  5. tryby zamówień (odrębność w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego).
  6. umowa o udzielenie zamówienia publicznego.
 3. Ochrona prawna
  1. prezes urzędu zamówień publicznych
  2. środki ochrony prawnej.
  3. odpowiedzialność za naruszenie ustawy

 

Prowadzący: Maciej Jutrzenka Trzebiatowski - radca prawny specjalista od prawa gospodarczego oraz prawa własności intelektualnej (znaki towarowe, prawo autorskie, reklamowe) Duże doświadczenie w pracy zawodowej (od 10 lat pracy w kancelariach radcowskich oraz adwokackich), doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i wykładów � prawo gospodarcze dla instytucji publicznych, samorządów (około 40 wykładów) oraz przedsiębiorstw (m.in. BPB Rigips), Agencji Reklamowych, Prawo Zamówień Publicznych.

Koszt uczestnictwa wynosi 160 zł i obejmuje: materiały, świadectwo, bufet w czasie warsztatów.

Druga osoba z tej samej organizacji /instytucji uczestniczy w seminarium za połowę ceny

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość zorganizowania warsztatów w dowolnym miejscu i dogodnie ustalonym terminie dla grupy minimum 15 osób.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu (012) 430-08-48 lub 429-26-88

Zgłoszenie - proszę przesłać faxem 012 429-26-88 lub tel. 012 430-08-48 lub pocztą elektroniczną: idrie@idrie.pl

KARTA ZGŁOSZENIA

data szkolenia: 11.04.2005 r. godz. 10.00-15.00

tytuł: PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Imię i nazwisko:...............................................

Stanowisko:...............................................

Nazwa instytucji:...............................................NIP............................................

Adres:...............................................

Tel/fax: ...................................... e-mail: ............................................

Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych z dnia 29.08.1997 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb działalności IDRiE

Należność zostanie opłacona (proszę podkreślić właściwe):

 • gotówką w dniu rozpoczęcia szkolenia
 • przelewem na konto: Kredyt Bank S.A. I Oddział Kraków 66150011421211400369490000

KONTAKT:

Instytut Doradztwa Regionalnego i Europejskiego
ul. Loretańska 6/1-2
31-116 Kraków

tel/fax: (12) 429-26-88, tel. (12) 430-08-48
e-mail: idrie@idrie.pl