oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

(aut. mat. nadesłany; dps.pl 5.03.2008)

 

 

Na zajęcia zapraszamy osoby, które pełnią obowiązki pracownika pierwszego kontaktu, jak również te które w przyszłości będą pełniły taką funkcję. 

Cele:

  • Poznanie idei profesjonalnego działania  pracownika pierwszego kontaktu
  • Uświadomienie predyspozycji osobowościowych do wykonywania obowiązków
  • Pogłębienie umiejętności współpracy z podopiecznym
  • Umiejętne komunikowanie się z rodziną pensjonariusza

Warsztat ma charakter zajęć praktycznych, prowadzony metodami aktywnymi.

Data: 08. 03. 2008 r. Na zajęcia zapraszamy od godziny 9.00. Czas: 7 godzin dydaktycznych.

Miejsce: ul. Or-Ota 5 w Warszawie na Starym Żoliborzu.

Cena: 150 zł./os.

Uwaga! Przy zgłoszeniu min. dwóch osób z jednej placówki, cena wynosi 120 zł. od osoby.

Uczestnicy otrzymują zaświadczenia i materiały szkoleniowe.

Należność za uczestnictwo prosimy wpłacić przelewem na kilka dni przed rozpoczęciem szkolenia na konto organizatora -

Ośrodek Szkoleń Kreatywnych – KOMUNIKATOR, ul. Krasińskiego 20/93, 01-581 Warszawa

ING Bank Śląski o/W-wa Gen. Zajączka 9/11 - 46 1050 1025 1000 0023 0272 8627