oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

(aut. mat. nadesłany; dps.pl 21.03.2008)

 

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii to ośrodek, w którym przeprowadzamy specjalistyczne szkolenia dla profesjonalistów - psychologów, pedagogów, psychoterapeutów. Poniżej zamieszczamy ofertę szkoleń DCP.

I. ZABURZENIA OBSESYJNO-KOMPULSYJNE- DIAGNOZA I TERAPIA.

Termin: 28.03.2008
Czas trwania: 9.00-16.00

Adresaci:

Szkolenie skierowane jest do osób zawodowo zajmujących się terapią i pomocą psychologiczną – psychologów, terapeutów, pedagogów, oraz studentów ostatnich lat studiów wyżej wymienionych kierunków.W trakcie szkolenia omówione zostaną kryteria diagnozy i metody pomiaru objawów zaburzenia obsesyjno- kompulsyjnego.

Szkolenie ma charakter warsztatowy, w związku z czym uczestnicy będą mieli okazję pracować nad przypadkami klinicznymi OCD, oraz praktycznie zapoznać się z technikami terapeutycznymi, m.in. przeformułowaniem poznawczym, terapią ekspozycyjną, blokowaniem myśli natrętnych, zmianą przedmiotu lub substytucją natrętnych myśli, substytucją zachowań negatywnych, modelowaniem, kształtowaniem, odwracaniem nawyku, warunkowaniem klasyczne, warunkowaniem sprawczym.

Tematyka:

1.Zaburzenie obsesyjno- kompulsywne- diagnoza, kryteria klasyfikacji wg DSM-IV oraz ICD-10.

2.Obraz kliniczny zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego- analiza przypadków.

3.Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne i inne zaburzenia psychiczne ( zab. lękowe, schizofrenia , depresja, zaburzenia tikowe, zab. osobowości).

4.Spektrum zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych.

5.Objawów obsesyjno-kompulsyjne: obsesje, kompulsje.

6.Epidemiologia zaburzenia obsesyjno- kompulsywnego.

7.Przesądy, myślenie magiczne; rytuały wczesnodziecięce.

8.Wywiad kliniczny i inne metody oceny objawów zaburzenia.

9.Psychoterapia zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego.

10.Techniki behawioralne w leczeniu OCD.

11.Terapia poznawcza w leczeniu OCD.

12.Leczenie farmakologiczne.

Termin zgłoszenia: 25.03.2008
Koszt szkolenia: 150 zł

 

II. INTERWENCJA KRYZYSOWA W KRYZYSIE UZALEŻNIEŃ, CZ.I, II. SZKOŁA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ.

Termin: 29-30.03.2008
Czas trwania: 9.00-16.00

Adresaci:

Adresatami szkolenia są osoby zawodowo zajmujące się pomaganiem osobom w kryzysie, odpowiedzialne za interwencję w sytuacji kryzysów, wypadków i katastrof. Szczególnie zapraszamy psychologów, terapeutów, pracowników służby zdrowia i instytucji pomocy społecznej, służb ratowniczych, oraz studentów ostatnich lat studiów kierunków: psychologia, pedagogika, resocjalizacja. Tematyka: Szkolenie wprowadza w tematykę interwencji kryzysowej w kryzysie uzależnień.Uczestnicy pogłębią swoją wiedzę z zakresu faz uzależnienia, diagnozy zespołu uzależnienia ( alkohol, narkotyki). Zapoznają się z bio- psycho- społecznym modelem uzależnienia, mechanizmami uzależnienia, konsekwencjami uzależnienia, zaburzeniami współistniejącymi przy uzależnieniu od substancji psychoaktywnych, praktycznie zapoznają się z zasadami kontaktu z osobą w kryzysie uzależnienia, strategiami interwencji kryzysowej, planowaniem zespołowej pracy interwencyjnej, metodami profilaktyki alkoholowej wobec dzieci i dorosłych.

Szkolenie obejmuje część teoretyczną oraz praktyczną- ćwiczenia indywidualne i grupowe nad przypadkami klinicznymi osób w kryzysie uzależnienia oraz praktyczne budowanie strategii interwencji kryzysowej w sytuacji kryzysu uzależnienia.

Termin zgłoszenia: 26.03.2008
Koszt szkolenia: 300 zł

III. WYBÓR I ZDOBYCIE WŁAŚCIWEGO STANOWISKA PRACY ORAZ KSZTAŁTOWANIE WŁASNEJ KARIERY ZAWODOWEJ.

Termin: 29.03.2008
Czas trwania: 9.00-16.00

 Adresaci:

Warsztat skierowany jest do uczniów szkół średnich, studentów, absolwentów szkół/uczelni, osób bezrobotnych a także tych, którzy mają trudności z wyborem czy znalezieniem własnej drogi rozwoju zawodowego lub właściwego stanowiska pracy.

Tematyka:

Cele i umiejętności kształtowane podczas warsztatu:

1. Określenie własnych potrzeb, celów oraz predyspozycji zawodowych.

2. Ukształtowanie zdolności wyznaczania dalszej drogi kariery i rozwoju zawodowego.

3. Poznanie własnych mocnych i słabych stron charakteru, sposobów ich kształtowania oraz możliwości pracy nad nimi.

4. Umiejętności pisania atrakcyjnego listu motywacyjnego i życiorysu.

5. Wykształcenie umiejętności efektywnego prezentowania się na rozmowie kwalifikacyjnej.

6. Pozyskanie wiedzy na temat istniejących procesów rekrutacyjnych oraz branż, firm i instytucji rozwoju.

Termin zgłoszenia: 26.03.2008
Koszt szkolenia: 150 zł

 

IV. INTERWENCJA KRYZYSOWA W KRZYZYSIE ZAGROŻENIA ŻYCIA- SAMOBÓJSTWA, CZ.I, II. SZKOŁA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ.

Termin: 5-6.04.2008
Czas trwania: 9.00-16.00

Adresaci:

Adresatami szkolenia są osoby zawodowo zajmujące się pomaganiem osobom w kryzysie, odpowiedzialne za interwencję w sytuacji kryzysów, wypadków i katastrof. Szczególnie zapraszamy psychologów, terapeutów, pracowników służby zdrowia i instytucji pomocy społecznej, służb ratowniczych, oraz studentów ostatnich lat studiów kierunków: psychologia, pedagogika, resocjalizacja.Tematyka: W trakcie szkolenia omówiona zostanie dynamika zachowania suicydalnego, czynniki ryzyka samobójstwa, strategie interwencji wobec samobójstwa, profilaktyka.Zajęcia będą prowadzone metodami aktywnymi (warsztat). Uczestnicy będą mieli okazję pracować nad studium przypadku, wezmą udział w ćwiczeniach- rozpoznawanie wczesnych sygnałów ostrzegawczych, prowadzenie interwencji kryzysowej, prowadzenie spotkań postinterwencyjnych, opieka nad osobą po próbie samobójczej, wspieranie rodziny samobójcy. Uczestnicy szkolenia poszerzą swoja wiedzę na temat teorii zachowań suicydalnych, rozpoznawania syndromu presiucydalnego i sposobów oceny zagrożenia samobójstwem, ze szczególnych uwzględnieniem rożnych okresów rozwojowych człowieka.

Tematyka:

1. Teorie zachowań suicydalnych.

2. Dynamizm samobójstwa.

3. Zachowania samobójcze- czynniki kliniczne, społeczne, osobiste.

4. Cechy charakterystyczne osób popełniających samobójstwo.

5. Analiza listów samobójców.

6. Samobójstwo- znaki ostrzegawcze.

7. Formularz Oceny Selekcyjnej- w odniesieniu do problematyki zagrożenia życia.

8. Pomoc psychologiczna dla osób o skłonnościach samobójczych- poradnictwo w kryzysie, strategie interwencji wobec samobójstwa.

9. Zapobieganie samobójstwom.

10.Opracowywanie terapii prewencyjnych.

11.Stres i żałoba po samobójstwie.

12.Spotkanie postinterwencyjne.

13.Opieka nad osobą po próbie samobójczej, opieka nad rodziną samobójcy.

Termin zgłoszenia: 2.04.2008
Koszt szkolenia: 300 zł


Ukończenie  szkolenia potwierdzone jest certyfikatem Dolnośląskiego Centrum Psychoterapii(z opisem tematyki szkolenia, ilością godzin).

Szczegółowe informacje na temat szkoleń znajdą Państwo na www.dcp.wroclaw.pl

Zgłoszenia na szkolenia należy przesłać pod adres szkolenia@dcp.wroclaw.pl lub info@dcp.wroclaw.pl

Informacja- dział szkoleń: 071 332 36 70 lub 691 997 227  (9.00-20.00)

Serdecznie zapraszamy.

KONTAKT:

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
Dział Szkoleń
ul. Sienkiewicza 116/4
50-347 Wrocław
tel.      (071) 332 36 70
e-mail: szkolenia@dcp.wroclaw.pl
web:    www.dcp.wroclaw.pl