oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

Konferencja w Poznaniu

XIV Ogólnopolska Konferencja Stowarzyszenia Samorządowych Ośrodków Pomocy Społecznej FORUM, odbędzie się w Poznaniu w dniach 17-19 maja 2005 roku. Tematem konferencji będzie: Efektywność, skuteczność i jakość działań w pomocy społecznej.

Cel Konferencji

"Efektywność, skuteczność i jakość działań w pomocy społecznej", to temat, w naszej ocenie, niezwykle ważny i aktualny w dobie realizacji przez struktury samorządowe budżetu zadaniowego, a także czynionych zabiegów o przyznanie jak i utrzymanie certyfikatu ISO.

Chcemy, aby tegoroczna konferencja przybliżyła nas do odpowiedzi, czy efektywność, skuteczność i jakość działań podejmowanych przez nasze ośrodki można zbadać i jak to robić. Zachęcamy do podzielenia się własnymi doświadczeniami w tym obszarze.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o przesłanie karty uczestnictwa do dnia 25.03.2005 r. Ponieważ ilość miejsc jest ograniczona, o udziale w konferencji decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Wpłaty z tytułu uczestnictwa prosimy kierować na konto Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu w banku PKO BP IO/Poznań nr 78 1020 4027 0000 1302 0049 7362 z dopiskiem "konferencja FORUM" do dnia 15.04.2005 r.

Referaty

Osoby zainteresowane wygłoszeniem referatu w ramach konferencji prosimy o przesłanie karty uczestnictwa, zawierającej informację o temacie ewentualnego wystąpienia do dnia 25.03.2005 r. oraz przesłanie streszczenia referatu (max 1 strona) na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu do dnia 15.04.2005 r.

źródło: www.mopr.poznan.pl