oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

(mat. nadesłany; dps.pl 26.03.2008)

 

Ośrodek Szkoleń Kreatywnych "Komunikator" zaprasza na szkolenia:

29.03.2008 - Agresja i autoagresja u osób niepełnosprawnych intelektualnie i chorych psychicznie
12.04.2008 - Seksualność osób niepełnosprawnych. (nowość)


Agresja i autoagresja u osób niepełnosprawnych intelektualnie i chorych psychicznie

Zajęcia adresowane są do pracowników takich instytucji jak: Domy Pomocy Społecznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Środowiskowe Domy Samopomocy itp

 • Przyczyny zachowań agresywnych i autoagresywnych
 • Stabilizowanie emocji u osób niepełnosprawnych intelektualnie
 • Profesjonalne reagowanie na zachowania agresywne
 • Zapobieganie zachowaniom agresywnym

Szkolenie prowadzone w formie warsztatów.Uczestnicy zajęć aktywnie dzielą się swoim dotychczasowym doświadczeniem, zdobywają i systematyzują wiedzę dotyczącą podopiecznych.

Szkolenie odbędzie się 29.03.2007 w Warszawie przy ul. Or - Ota 5 na Starym Żoliborzu. Zaczynamy o godz. 9.00.

Uczestnicy otrzymują zaświadczenia.

Czas trwania: 7 godzin dydaktycznych.

Cena: 170 zł. od osoby. Przy zgłoszeniu minimum dwóch osób z jednej placówki, cena wynosi 140 zł. od osoby. Uczestnicy otrzymują zaświadczenia i materiały szkoleniowe.

Zgłoszenia: biuro@komunikator.edu.pl  lub 608 089 743

Opłatę za uczestnictwo należy wpłacić przelewem na kilka dni przed rozpoczęciem szkolenia na konto organizatora -

Ośrodek Szkoleń Kreatywnych – KOMUNIKATOR,

ul. Krasińskiego 20/93, 01-581 Warszawa

ING Bank Śląski o/W-wa Gen. Zajączka 9/11

46 1050 1025 1000 0023 0272 8627


 Seksualność osób niepełnosprawnych

Zajęcia adresowane są do pracowników takich instytucji jak: Domy Pomocy Społecznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Środowiskowe Domy Samopomocy, itp.

Cele :

Zapoznanie się z różnymi aspektami rozwoju psychoseksualnego O.N.

 • fazy rozwoju psychoseksualnego człowieka
 • proces dojrzewania płciowego O.N.
 • kształtowanie się tożsamości płciowej O.N.
 • specyfika zachowań seksualnych u O.N.

Analiza najczęstszych problemów dotyczących życia intymnego O.N.

 • masturbacja
 • antykoncepcja
 • procesy fizjologiczne związane głównie z menstruacją
 • inicjacja seksualna
 • reakcje nerwicowe na tle nieumiejętnego rozładowania napięcia seksualnego
 • kryzysy emocjonalne związane z niepowodzeniami w związkach intymnych
 • zachowania homoseksualne
 • molestowanie seksualne

Postawy społeczne wobec różnych przejawów życia intymnego O.N.

 • stereotypy społeczne
 • stanowisko Kościoła, mediów, rodziny, społeczeństwa, specjalistów, O.N.

Szkolenie prowadzone metodami aktywnymi, wymagającymi osobistego zaangażowania uczestników w jego przebieg.

W swojej pracy trener wprowadza poszczególne umiejętności w pracy z O.N. i wiedzę na ich temat i ich specyfiki życia intymnego, poprzez krótkie wykłady i prezentacje. Organizuje i monitoruje pracę grupy i indywidualnych uczestników, przekazując im informacje zwrotne.

Uczestnicy analizują własne zachowania, postawy wobec seksualności dorosłych w normie intelektualnej, doświadczenia i emocjonalność, ucząc się nowych strategii działania wobec O.N., zdobywają nowe umiejętności w pracy z O.N.. Ćwiczą  je na forum grupy oraz w małych zespołach poprzez studia przypadków, odgrywanie ról i symulacje konkretnych sytuacji.

Szkolenie odbędzie się 12.04.2008 w Warszawie przy ul. Or - Ota 5 na Starym Żoliborzu.Zaczynamy o godz. 9.00

Uczestnicy otrzymują zaświadczenia.

Czas trwania: 7 godzin dydaktycznych.

Cena: 180 zł. od osoby. Przy zgłoszeniu minimum dwóch osób z jednej placówki, cena wynosi 140 zł. od osoby.Uczestnicy otrzymują zaświadczenia i materiały szkoleniowe.

Zgłoszenia: biuro@komunikator.edu.pl  lub 608 089 743

Opłatę za uczestnictwo należy wpłacić przelewem na kilka dni przed rozpoczęciem szkolenia na konto organizatora -

Ośrodek Szkoleń Kreatywnych – KOMUNIKATOR,

ul. Krasińskiego 20/93, 01-581 Warszawa

ING Bank Śląski o/W-wa Gen. Zajączka 9/11

46 1050 1025 1000 0023 0272 8627