oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

(mat. nadesłany; dps.pl 9.04.2008)

 

Zajęcia przeznaczone są dla  pracowników takich instytucji jak: Domy Pomocy Społecznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Środowiskowe Domy Samopomocy i innych organizacji wspierających osoby niepełnosprawne intelektualnie.

W ramach zajęć odbywa się prezentacja ćwiczeń praktycznych. Mogą one stanowić gotowy materiał do  wykorzystania w pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Zagadnienia poruszane w części teoretycznej:

 

  • Specyfika pracy z osobą niepełnosprawna intelektualnie w kontekście poziomu  umiejętności społecznych ( analiza deficytów i zasobów)
  • Organizacja treningu na terenie placówki i w miejscach użyteczności publicznej
  • Główne deficyty w zakresie umiejętności społecznych i ich konsekwencje dla podopiecznych
  • Osoba niepełnosprawna w różnych sytuacjach społecznych ( kontakty indywidualne, funkcjonowanie w grupie i w roli pracownika)
  • Kształtowanie umiejętności społecznych w codziennej pracy terapeutycznej

Data: 26. 04. 2008 r .Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów ( 7 godzin dydaktycznych). Na zajęcia zapraszamy od godziny 9.00.

Miejsce: ul. Or-Ota 5 w Warszawie na Starym Żoliborzu.

Cena: 170 zł./os. Przy zgłoszeniu min. dwóch osób z jednej placówki, cena wynosi 140 zł. od osoby.

Uczestnicy otrzymują zaświadczenia i materiały szkoleniowe.

Należność za uczestnictwo prosimy wpłacić przelewem na kilka dni przed rozpoczęciem szkolenia na konto organizatora -

Ośrodek Szkoleń Kreatywnych – KOMUNIKATOR, ul. Krasińskiego 20/93, 01-581 Warszawa

ING Bank Śląski o/W-wa Gen. Zajączka 9/11

46 1050 1025 1000 0023 0272 8627

Zgłoszenia pod nr: 608 089 743 lub e-mail: biuro@komunikator.edu.pl