oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

(mat. nadesłany; dps.pl 9.04.2008)

 

Zapraszamy na zajęcia pracowników takich instytucji jak: Domy Pomocy Społecznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Środowiskowe Domy Samopomocy itp.

Uczestnik szkolenia

  • Pozna  główne zadania zespołu terapeutycznego
  • Określi cechy idealnego zespołu w instytucjach wspierających
  • Zidentyfikuje  trudności w pracy zespołowej
  • Lepiej zrozumie swoją rolę w grupie pracowników
  • Pozna zasady  prawidłowej komunikacji między pracownikami
  • Oceni zasoby i deficyty zespołu terapeutycznego
  • Odkryje dobre strony konfliktu
  • Uświadomi sobie wpływ stresu i wypalenia zawodowego na efektywność pracy

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów. Uczestnicy zajęć zdobywają i systematyzują wiedzę dotyczącą specyfiki pracy w sytuacji pomagania.

Szkolenie odbędzie się 10.05.2008 w Warszawie przy ul. Or - Ota 5 na Starym Żoliborzu. Czas trwania: 7 godzin dydaktycznych. Zaczynamy o godz. 9.00. Uczestnicy otrzymują zaświadczenia i materiały szkoleniowe..

Cena: 170 zł. od osoby. Przy zgłoszeniu minimum dwóch osób z jednej placówki, cena wynosi 140 zł. od osoby.

Zgłoszenia: biuro@komunikator.edu.pl  lub 608 089 743

Opłatę za uczestnictwo należy wpłacić przelewem na kilka dni przed rozpoczęciem szkolenia na konto organizatora -

Ośrodek Szkoleń Kreatywnych – KOMUNIKATOR, ul. Krasińskiego 20/93, 01-581 Warszawa

ING Bank Śląski o/W-wa Gen. Zajączka 9/11

46 1050 1025 1000 0023 0272 8627