oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

Szanowni Państwo,

Ośrodek Doskonalenia Kadr Administracji Samorządowej AG COMMERCIUM uprzejmie informuje, że organizuje szkolenie na temat: Kontrola finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem sprawozdawczości, zamówień i dyscypliny finansów publicznych.

Prowadzący: Znawca praktycznego zastosowania przepisów obejmujących całokształt gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych, specjalista w sprawach kontroli i nadzoru nad jednostkami i zakładami budżetowymi, Audytor Wewnętrzny z uprawnieniami wydanymi przez Ministerstwo Finansów.

Forma: Szkoleniowo � konsultacyjna.

Program szkolenia

 1. Kontrola finansowa
  1. Zasady wdrażania kontroli finansowej i audytu wewnętrznego.
  2. Standardy kontroli finansowej i audytu wewnętrznego.
  3. Wytyczne do samooceny kontroli finansowej.
  4. Wytyczne do samokontroli audytu wewnętrznego.
  5. Odpowiedzialność kierownika jednostki.
  6. Szczególne miejsce skarbnika / głównego księgowego w jednostce.
 2. Sprawozdawczość � kontrola sprawozdań budżetowych
  1. Przedmiot sprawozdawczości budżetowej.
  2. Rodzaje sprawozdań budżetowych w sferze samorządowej.
  3. Zasady sporządzania sprawozdań.
  4. Testy kontroli sprawozdań budżetowych.
 3. Zamówienia publiczne
  1. Zasady udzielania zamówień publicznych
   1. progi kwotowe wyznaczające zasady udzielania zamówień publicznych
   2. wymogi stawiane wykonawcom, w tym � wymogi dokumentacyjne
   3. zamawiający � kierownik zamawiającego a komisja przetargowa
   4. przedmiot i wartość zamówień publicznych
   5. przygotowanie i przebieg postępowania
   6. tryby postępowań � zasady wyboru i przeprowadzania, terminy.
  2. Protest, odwołanie i skarga.
  3. Umowy w sprawach o zamówienie publiczne
   1. forma i czas trwania umowy
   2. zabezpieczenie należytego wykonania umowy
   3. zmiany i odstąpienie od umowy, nieważność umowy.
   4. Przepisy wykonawcze.
   5. Testy kontroli przestrzegania zasad udzielania zamówień publicznych.
 4. Nowe zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
  1. Zakres przedmiotowy i podmiotowy odpowiedzialności.
  2. Obowiązki kierownika jednostki w świetle znowelizowanych przepisów dot. odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finasów publicznych.
  3. Zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych.

Termin: 30 maja � 1 czerwca 2005 r.

Rejestracja i zakwaterowanie uczestników szkolenia w dniu 30 maja br. od godz. 10:00. Rozpoczęcie szkolenia w dniu 30 maja br. o godz. 14:00, zakończenie w dniu 1 czerwca br. o godz. 13:00.

Miejsce: Ustroń Zawodzie, woj. śląskie, Hotel Magnolia, ul. Szpitalna 15

Dojazd PKP lub PKS do przystanku Ustroń Zdrój, dalej PKS do dzielnicy Zawodzie lub taxi.

Koszt: 680,00 zł od osoby obejmuje

 • udział w szkoleniu, materiały pomocnicze
 • zakwaterowanie w pokojach 2 osob. z pełnym węzłem sanitarnym ( 2 noclegi )
 • wyżywienie od obiadu pierwszego dnia do obiadu ostatniego dnia szkolenia
 • kawa i napoje chłodzące podczas zajęć i przerw.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu jednej osoby bez zakwaterowania i z obiadem w dniu 31 maja 2005 r. wynosi 380,00 zł.

Serdecznie zapraszamy!

Zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać telefonicznie lub faksem na adres

Biuro Organizacji Szkoleń i Promocji AG COMMERCIUM
ul. Czerwińskiego 6,
40�123 Katowice
tel. / fax (032) 258 11 45, tel. (032) 203 71 34
e�mail: boszip@commercium.com.pl lub commercium@neostrada.plcommercium@neostrada.pl

Osoba do kontaktu: Ewelina Makowska � Konsultant ds. Organizacji Szkoleń i Promocji

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania szkolenia w przypadku przyczyn od niego niezależnych.

Należność za uczestnictwo prosimy przekazać na konto

Agencja Gospodarcza COMMERCIUM Sp. j. w Katowicach, ul. Czerwińskiego 6
Bank BPH SA Oddział w Katowicach
Nr 73 1060 0076 0000 3200 0083 4464

lub uregulować gotówką w dniu przybycia na szkolenie

W imieniu ODKAS AG COMMERCIUM z wyrazami szacunku

Ludmiła Szpilman - Szyszka
Wiceprezes