oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

(mat. nadesłany; dps.pl 27.05.2008)

 

Zajęcia adresowane są do pracowników takich instytucji jak:

 • Domy Pomocy Społecznej,
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej,
 • Środowiskowe Domy Samopomocy, itp.

Szkolenie dotyczy seksualności osób niepełnosprawnych umysłowo i fizycznie.

Cele zajęć:

Zapoznanie uczestników z tematyką:

 • normy seksualnej;
 • rozwoju psychoseksualnego człowieka;
 • roli rozwoju seksualnego w życia człowieka;
 • roli wychowania seksualnego w rehabilitacji niepełnosprawnych;
 • rozwoju tożsamości płciowej i roli płciowej w kontekście niepełnosprawności;
 • kobiecości i męskości jako ważnych atrybutów funkcjonowania osób niepełnosprawnych;
 • miłości miedzy partnerami jako ważnego predykatora zdrowia psychicznego- dylematy związane z funkcjonowaniem niepełnosprawnych umysłowo;

Zajęcia poruszają także tematykę zachowań seksualnych podejmowanych przez niepełnosprawnych takich jak:

 • zachowania autoseksualne: masturbacja jako zaspokojenie popędu seksualnego lub "głodu emocjonalnego";
 • wzajemne pieszczoty (petting);
 • współżycie seksualne;
 • zachowania homoseksualne wśród osób niepełnosprawnych;

Zajęcia omawiają też niektóre problemy z jakimi spotykają się opiekunowie osób niepełnosprawnych, związane z zaspokajaniem potrzeb seksualnych przez podopiecznych.

Szkolenie odbędzie się 02.06.2008 w Warszawie, przy ul. Or - Ota 5 na Starym Żoliborzu.Czas trwania: 7 godzin dydaktycznych.Zaczynamy o godz. 9.00.

Cena: 180 zł. od osoby. Przy zgłoszeniu minimum dwóch osób z jednej placówki, cena wynosi 140 zł. od osoby.

Uczestnicy otrzymują zaświadczenia i materiały szkoleniowe.

Zgłoszenia: biuro@komunikator.edu.pl  lub 608 089 743

 

Opłatę za uczestnictwo należy wpłacić przelewem na kilka dni przed rozpoczęciem szkolenia na konto organizatora -

Ośrodek Szkoleń Kreatywnych – KOMUNIKATOR,

ul. Krasińskiego 20/93, 01-581 Warszawa

ING Bank Śląski o/W-wa Gen. Zajączka 9/11

46 1050 1025 1000 0023 0272 8627