oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

ATMOTERM S.A.
ul. Łangowskiego 4
45-031 Opole
tel: (77) 4426666,
fax: (77) 4426695
mail: szkolenia@atmoterm.pl,
internet: www.atmoterm.pl

 

U W A G A !!!

Ustawa z dnia 18.05.2005 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw została ogłoszona.

Główne zmiany wynikające z ustawy to:

 • zmiana systemu rozliczania opłat za korzystanie ze środowiska - opłaty półroczne,
 • zmiana procedury wykonywania raportów o oddziaływaniu na środowisko dotyczących procesów inwestycyjnych,
 • zwolnienie z obowiązku uzyskania pozwolenia na korzystanie ze środowiska oraz pozwolenia zintegrowanego na: emisję hałasu i promieniowanie pól elektromagnetycznych.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej zapraszamy Cię na szkolenia:

Temat 1:

Zobowiązania jednostek organizacyjnych wynikające z ustawy - prawo ochrony środowiska � po nowelizacjach

 • 5 lipiec 2005 r. , Poznań, Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Al. Niepodległości 16/18, sala nr 143
 • 11 lipiec 2005 r. , Katowice, Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, ul. W. Stwosza 31, sala nr 2
 • 12 lipiec 2005 r. , Wrocław, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Pl. Powstańców Warszawy 1, sala nr 1224
 • 14 lipiec 2005 r. , Rzeszów, FSNT - NOT, ul. Kopernika 1, sala nr 21
 • 21 lipiec 2005 r. , Łódź, Dom Technika NOT Pl. Komuny Paryskiej 5a, sala nr 307

Temat 2:

Jak poprawnie wyliczać kwartalne opłaty za emisję substancji do powietrza i składowania odpadów praktyczne sposoby prowadzenie kwartalnej sprawozdawczości - warsztaty

 • 12 lipiec 2005 r. , Katowice, Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, ul. W. Stwosza 31, sala nr 2
 • 13 lipiec 2005 r. , Wrocław, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Pl. Powstańców Warszawy 1, sala nr 1224
 • 15 lipiec 2005 r. , Rzeszów, FSNT - NOT, ul. Kopernika 1, sala nr 21
 • 22 lipiec 2005 r. , Łódź, Dom Technika NOT Pl. Komuny Paryskiej 5a, sala nr 307
 • 20 lipiec 2005 r. , Olsztyn, FSN � NOT, Pl. Konsulatu Polskiego 1, sala nr 311

Koszt szkolenia:

340,00 zł � kwota ta obejmuje udział w szkoleniu wraz z obszernymi materiałami szkoleniowymi.

Z przyjemnością odpowiemy na Państwa pytania po numerem tel. (77) 4426668, 4426669 lub pod adresem e-mail: szkolenia@atmoterm.pl.

Serdecznie zapraszam do skorzystania z naszej oferty.

Z poważaniem

Laura Kalbrun
Kierownik Centrum Szkoleniowego