oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

(mat. nadesłany; dps.pl 11.06.2008)

 

 

Adresaci szkolenia: pracownicy placówek związanych z pomocą społeczną: Warsztaty Terapii Zajęciowej, Dzienne Domy Pomocy Społecznej, Domy Pomocy Społecznej, Domy Seniora itp.

 

Stres wpływa na zdrowie, samopoczucie, fizyczne i intelektualne funkcjonowanie. Relaksacja jest jednym z najskuteczniejszych sposób radzenia sobie z napięciem. Proponowane zajęcia stanowią przegląd technik relaksacyjnych do wykorzystania w codziennej pracy z podopiecznym.

Cele:

  • prezentacja i trening metod relaksacji:
    • relaksacja oddechowa
    • relaksacja progresywna Jacobsona
    • trening autogenny Schultza
    • techniki wyobrażeniowe
  • wykorzystanie innych technik zmniejszających napięcie psychofizyczne w pracy z podopiecznym.

 

Szkolenie odbędzie się 28.06.2008 w Warszawie przy ul. Or - Ota 5 na Starym Żoliborzu.Zaczynamy o godz. 9.00.Czas trwania: 6 godzin dydaktycznych.

Cena: 150 zł. od osoby. Przy zgłoszeniu minimum dwóch osób z jednej placówki, cena wynosi 120 zł. od osoby.

Uczestnicy otrzymują zaświadczenia i materiały szkoleniowe.

Zgłoszenia: biuro@komunikator.edu.pl  lub 608 089 743

Opłatę za uczestnictwo należy wpłacić przelewem na kilka dni przed rozpoczęciem szkolenia na konto organizatora -

Ośrodek Szkoleń Kreatywnych – KOMUNIKATOR,

ul. Krasińskiego 20/93, 01-581 Warszawa

ING Bank Śląski o/W-wa Gen. Zajączka 9/11

46 1050 1025 1000 0023 0272 8627

 

UWAGA! Jeśli są Państwo zainteresowani przeprowadzeniem danego szkolenia na miejscu w  Waszej Placówce, proszę nas o tym powiadomić.