oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

Data szkolenia: 09.12. 2005, godzina 10-15

Miejsce: Kraków

Ostatnie miesiące funkcjonowania Parlamentu poprzedniej kadencji zaowocowały kilkoma ustawami wprowadzającymi nowe rozwiązania prawne istotne dla działań w pomocy społecznej. Najważniejsze są tu kolejne zmiany w ustawie o pomocy społecznej, ale koniecznie trzeba zwrócić uwagę na kolejne zadania pomocy społecznej wynikające z ustawy z promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Proponowane seminarium ma celu omówienie praktycznych skutków nowych przepisów. Przeznaczone jest dla szerokiego kręgu pracowników pomocy społecznej, przede wszystkim osób kierujących ośrodkami pomocy społecznej, oraz dla pracowników socjalnych, a także dla wszystkich pracowników administracji samorządowej zainteresowanych powyższą problematyką.

TEMATY:

  1. Zmiany w ustawie o pomocy społecznej, m.in. zmiana dochodu a wysokość świadczenia (10 %), uprawnienia pracowników socjalnych, dochód "należny za okres", zasiłek dla bezrobotnych a dochód w pomocy społecznej.
  2. Zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy: m.in. prace społecznie użyteczne.
  3. Nowa ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Prowadzenie:

Jacek Kowalczyk - magister prawa i historii na Uniwersytecie Jagiellońskim; studia podyplomowe: organizacja i zarządzanie w pomocy społecznej oraz doradca europejski; licencjonowany trener reformy administracji publicznej. W pomocy społecznej od 1996 r.; od 1999 r. zastępca dyrektora ds. pomocy rodzinie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krakowie; od 6 lat prowadzi szkolenia i seminaria dla pracowników pomocy społecznej m.in. dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytutu Doradztwa Regionalnego i Europejskiego w Krakowie.

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami i świadectwem i bufetem w czasie szkolenia wynosi 180 zł

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość zorganizowania SZKOLENIA w dowolnym miejscu i dogodnie ustalonym terminie dla grupy minimum 15 osób.

Druga osoba z tej samej instytucji/organizacji uczestniczy w seminarium za połowę ceny

Zgłoszenie - proszę przesłać faxem 012 429-26-88 lub tel. 012 430-08-48 lub pocztą elektroniczną: idrie@idrie.pl


Zgłoszenie (skopiuj, wypełnij, wyślij)

data szkolenia: 09.12.2005 w Krakowie w godz.10 � 15

tytuł: POMOC SPOŁECZNA � ZMIANY W PRZEPISACH

Imię i nazwisko:...................................................

Stanowisko:...................................................

Nazwa instytucji:...................................................

NIP............................................

Adres:...................................................

Tel/fax: ....................................

e-mail: ...............................

Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych z dnia 29.08.1997 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb działalności IDRiE

Należność zostanie opłacona (proszę podkreślić właściwe):

  • gotówką w dniu rozpoczęcia szkolenia
  • przelewem na konto: Kredyt Bank S.A. I Oddział Kraków 6615001142121140036949000

KONTAKT:

Instytut Doradztwa Regionalnego i Europejskiego
ul. Loretańska 6/1-2
31-116 Kraków

tel/fax: (12) 429-26-88, tel. (12) 430-08-48
e-mail: idrie@idrie.pl