oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

Data szkolenia: 09.12. 2005, godzina 10-15

Miejsce: Kraków, ul. Starowiślna 1, I piętro

TEMATY:

  1. ASPEKT PRAWNY
  2. WOLONTARIAT JAKO CENNE UZUPEŁNIENIE OFERTY KIS (NA PRZYKŁADACH)
  3. ASPEKT ORGANIZACYJNY URUCHAMIANIA I PROWADZENIA KIS

Prowadzenie: Andrzej Górak � Konsultant ds. problematyki bezrobocia w MOPS w Katowicach. Koordynator grupowych programów pracy socjalnej w Zespole Aktywizacji Społecznej Osób Bezrobotnych, Superwizor Pracy Socjalnej.

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami i świadectwem i bufetem w czasie szkolenia wynosi 180 zł

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość zorganizowania SZKOLENIA w dowolnym miejscu i dogodnie ustalonym terminie dla grupy minimum 15 osób.

Druga osoba z tej samej instytucji/organizacji uczestniczy w seminarium za połowę ceny

Zgłoszenie - proszę przesłać faxem 012 429-26-88 lub tel. 012 430-08-48 lub pocztą elektroniczną: idrie@idrie.pl


Zgłoszenie (skopiuj, wypełnij, wyślij)

data szkolenia: 09.12.2005 w Krakowie w godz.10 � 15

tytuł: IDEA KLUBÓW INTEGRACJI SPOŁECZNEJ ORAZ JEJ ZASTOSOWANIE W PRACY SOCJALNEJ

Imię i nazwisko:...............................................

Stanowisko:...............................................

Nazwa instytucji:...............................................

NIP............................................

Adres:...............................................

Tel/fax: .........................................

e-mail: ......................................

Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych z dnia 29.08.1997 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb działalności IDRiE

Należność zostanie opłacona (proszę podkreślić właściwe):

  • gotówką w dniu rozpoczęcia szkolenia
  • przelewem na konto: Kredyt Bank S.A. I Oddział Kraków 6615001142121140036949000

KONTAKT:

Instytut Doradztwa Regionalnego i Europejskiego
ul. Loretańska 6/1-2
31-116 Kraków

tel/fax: (12) 429-26-88, tel. (12) 430-08-48
e-mail: idrie@idrie.pl