oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

Centrum Doskonalenia Służb Społecznych w Oświęcimiu jest specjalistyczną firmą szkoleniową, której działalność jest ukierunkowana na doskonalenie zawodowe pracowników sektora publicznego. Oferta naszej firmy adresowana jest w szczególności do pracowników systemu pomocy społecznej, urzędów administracji samorządowej, nauczycieli, służb specjalistycznych takich jak straże miejskie oraz innych służb komunalnych.

Kadrę Centrum stanowią doświadczeni pracownicy sytemu pomocy społecznej, praktycy, wykładowcy akademiccy, trenerzy, pracownicy urzędów administracji samorządowej oraz rządowej.

Zasadnicze znaczenie dla każdego z naszych partnerów ma fakt, iż ceny proponowanych przez Centrum usług szkoleniowych są bardzo konkurencyjne w stosunku do innych firm tej branży.


Kontakt z nami:

Centrum Doskonalenia Służb Społecznych
ul. Orłowskiego 1/2,
32-600 Oświęcim
Tel. 0 502 298 916
fax 0-33 843-14-51 (automat zgłoszeniowy)

E - mail: centrumdoskonalenia@interia.pl lub centrumdoskonalenia@op.pl
Internet: http://centrumdoskonalenia.w.interia.pl/index.html


Aktualna oferta szkoleniowa:

 • 3 lutego 2006 r.
  • Temat szkolenia: "Prawne aspekty ubezwłasnowolnienia, opieki prawnej i kurateli w działalności DPS"
  • Wykładowca: mgr Rafał Nitecki - specjalista, prawnik, naczelnik wydziału spraw społecznych, wieloletni pracownik systemu pomocy społecznej, wykładowca uczelni wyższych, szkoleniowiec.
  • Termin i miejsce szkolenia: 3 lutego 2006r. - rozpoczęcie o godzinie 9.00, sala szkoleniowa Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu, ul. Legionów 11
  • Zakres programowy szkolenia:
   • regulacje prawne kodeksu cywilnego i kodeksu rodzimego i opiekuńczego
   • proces ubezwłasnowolnienia
   • opieka prawna i kuratela
   • procedury postępowania
  • Ilość godzin szkoleniowych: 6
  • Koszt udziału w szkoleniu: koszt szkolenia - 55,00 zł od osoby, płatne do dnia 31 stycznia 2006 r. na rachunek bankowy. Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, zaświadczenie oraz bufet
  • Termin nadsyłania zgłoszeń: do dnia 27 stycznia 2006r.

   

 • 17 lutego 2006r.
  • Temat warsztatów: "Trening umiejętności komunikacyjnych dla pracowników pierwszego kontaktu w DPS".
  • Wykładowca: mgr Grzegorz Baranowski - socjoterapeuta, szkoleniowiec, wieloletni pracownik systemu pomocy społecznej, doświadczenie na szczeblu gminnym, powiatowym i w administracji województwa, specjalista z zakresu organizacji pomocy społecznej
  • Termin i miejsce warsztatów: 17 lutego 2006 r. - rozpoczęcie o godzinie 9.00, sala konferencyjna � Centrum Nauczania Języka Angielskiego, Oświęcim, Plac Kościuszki 9, II piętro
  • Zakres programowy warsztatów:
   • czym jest proces komunikacji
   • formy komunikacji interpersonalnej
   • trening umiejętności komunikacyjnych - część warsztatowa
   • bariery w poprawnej komunikacji
  • Ilość godzin szkoleniowych: 8
  • Koszt udziału w warsztatach: koszt warsztatów - 45,00 zł od osoby, płatne do dnia 13 lutego 2006r. na rachunek bankowy. Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, zaświadczenie oraz bufet
  • Termin nadsyłania zgłoszeń: do dnia 10 lutego 2006r.