oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz (mat. nadesłany; dps.pl 19.07.2008)


Na zajęcia zapraszamy osoby, które pełnią obowiązki pracownika pierwszego kontaktu, jak również te które w przyszłości będą pełniły taką funkcję.

Cele:

  • poznanie idei profesjonalnego działania pracownika pierwszego kontaktu
  • uświadomienie predyspozycji osobowościowych do wykonywania obowiązków
  • pogłębienie umiejętności współpracy z podopiecznym
  • umiejętne komunikowanie się z rodziną pensjonariusza.

Warsztat ma charakter zajęć praktycznych, prowadzony metodami aktywnymi.
Data: 07.08.2008 r.
Miejsce: ul. Or-Ota 5 w Warszawie na Starym Żoliborzu. Na zajęcia zapraszamy od godziny 9.00.
Czas: 5 godzin dydaktycznych.

Cena: 150 zł./os.; Uwaga! Przy zgłoszeniu min. dwóch osób z jednej placówki, cena wynosi 120 zł. od osoby.

Uczestnicy otrzymują zaświadczenia i materiały szkoleniowe.

Należność za uczestnictwo prosimy wpłacić przelewem na kilka dni przed rozpoczęciem szkolenia na konto organizatora -
Ośrodek Szkoleń Kreatywnych – Komunikator,
ul. Krasińskiego 20/93, 01-581 Warszawa
ING Bank Śląski o/W-wa Gen. Zajączka 9/11
46 1050 1025 1000 0023 0272 8627