oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

Data szkolenia: 7.02.2006 r. godzina 10-14.

Miejsce: Kraków, ul. Starowiślna 1 I piętro

TEMATY: WYBRANE ASPEKTY PRAWA PRACY

 1. Stosunek pracy
  1. Charakterystyka stosunku pracy
  2. Prawa i obowiązki stron stosunku pracy
  3. Rozróżnienie pomiędzy umową o pracę a umowami prawa cywilnego (np. umową zlecenia lub umową o dzieło) .
  4. Rodzaje i charakterystyka poszczególnych umów o pracę
  5. Składniki umowy o pracę
 2. Ustanie umowy o pracę.
  1. Sposoby rozwiązania umowy o pracę
  2. Rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem
  3. Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia
  4. Powszechna i szczególna ochrona przed wypowiedzeniem
  5. Spory przed sądami pracy
 3. Wynagrodzenie za pracę.
  1. Charakterystyka wynagrodzenia za pracę
  2. Składniki wynagrodzenia za pracę (wynagrodzenie zasadnicze oraz składniki dodatkowe: dodatki, premie, prowizje).
  3. Ochrona wynagrodzenia za pracę
 4. Urlopy
  1. Charakterystyka urlopów wypoczynkowych
  2. Zasady nabywania prawa do urlopu wypoczynkowego
  3. Wymiar urlopu wypoczynkowego
  4. Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego
 5. Dyskusja

Prowadzący: dr Leszek Mitrus, adiunkt w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Spolecznej UJ, zajmuje sie polskim i europejskim prawem pracy. Autor ksiazek i artykulow z tego zakresu, wspoutor komentarza do kodeksu pracy.

Koszt uczestnictwa wynosi 180 zł i obejmuje: materiały, świadectwo, bufet w czasie warsztatów. Druga osoba z tej samej organizacji /instytucji uczestniczy w seminarium za połowę ceny

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość zorganizowania warsztatów w dowolnym miejscu i dogodnie ustalonym terminie dla grupy minimum 15 osób.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu (012) 430-08-48 lub 429-26-88


Zgłoszenie (skopiuj, wypełnij, wyślij faxem 012 429-26-88 lub tel. 012 430-08-48 lub pocztą elektroniczną: idrie@idrie.pl)

KARTA ZGŁOSZENIA

data szkolenia: 7.02.2006 r. godz. 10.00-14.00

tytuł: WYBRANE ASPEKTY PRAWA PRACY

Imię i nazwisko:...............................................

Stanowisko:...............................................

Nazwa instytucji:............................................... NIP............................................

Adres:...............................................

Tel/fax: ............................................... e-mail: ........................................................

Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych z dnia 29.08.1997 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb działalności IDRiE

Należność zostanie opłacona (proszę podkreślić właściwe):

 • gotówką w dniu rozpoczęcia szkolenia
 • przelewem na konto: Kredyt Bank S.A. I Oddział Kraków 66150011421211400369490000

Instytut Doradztwa Regionalnego i Europejskiego
ulica Loretańska 6/1-2
31-116 Kraków
tel (012) 430-08-48 tel/fax (012) 429-26-88
mail: idrie@idrie.pl