oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

Data szkolenia: 9.02.2006 r. godzina 10-15.

Miejsce: Kraków, ul. Starowiślna 1 I piętro

Często kontakt pracownika socjalnego z podopiecznym wiąże się z mediacją. Sprawność w prowadzeniu mediacji jest konieczna pracownikom socjalnym, którzy na co dzień są świadkami konfliktów w środowisku beneficjentów pomocy społecznej. Celem szkolenia jest podniesienie jakości usług socjalnych wobec klientów pomocy społecznej, propagowanie mediacji jako jednej z form nowoczesnej pracy socjalnej, sprawdzonej w innych krajach.

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY:

 1. Przedstawienie się uczestników i zapoznanie z programem zajęć
 2. Co to jest mediacja � wykład
 • istota mediacji
 • emocje towarzyszące sytuacji mediacyjnej
 • korzyści
 1. Co to jest konflikt � omówienie przykładów
 • treść
 • dynamika
 • sposób radzenia sobie z konfliktem
 1. Cele mediacji i sytuacje jej zastosowania � prezentacja przykładów
 2. Fazy procesu mediacji � ćwiczenie symulowanych sytuacji

Sytuacje konkretnych ćwiczeń podczas zajęć będą wynikały z zainteresowań grupy problematyką rodzinną, sądową lub inną.

 1. Podsumowanie zajęć

Prowadzenie: psycholog, terapeuta rodzinny, psychoterapeuta , superwizor, certyfikowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Stypendystka Instytutu Terapii Rodzin w Londynie. Pracownik dydaktyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego, superwizor w Ośrodku Interwencji Kryzysowej.

Koszt uczestnictwa wynosi 180 zł i obejmuje: materiały, świadectwo, bufet w czasie warsztatów. Druga osoba z tej samej organizacji /instytucji uczestniczy w seminarium za połowę ceny

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość zorganizowania warsztatów w dowolnym miejscu i dogodnie ustalonym terminie dla grupy minimum 15 osób.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu (012) 430-08-48 lub 429-26-88


Zgłoszenie (skopiuj, wypełnij, wyślij faxem 012 429-26-88 lub tel. 012 430-08-48 lub pocztą elektroniczną: idrie@idrie.pl)

KARTA ZGŁOSZENIA

data szkolenia: 9.02.2006 r. godz. 10.00-15.00

tytuł: Mediacja w sytuacjach rodzinnych i społecznych

Imię i nazwisko:.............................................

Stanowisko:.............................................

Nazwa instytucji:.............................................NIP............................................

Adres:.............................................

Tel/fax: ............................................... e-mail: ........................................................

Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych z dnia 29.08.1997 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb działalności IDRiE

Należność zostanie opłacona (proszę podkreślić właściwe):

 • gotówką w dniu rozpoczęcia szkolenia
 • przelewem na konto: Kredyt Bank S.A. I Oddział Kraków 66150011421211400369490000

Instytut Doradztwa Regionalnego i Europejskiego
ulica Loretańska 6/1-2
31-116 Kraków
tel (012) 430-08-48 tel/fax (012) 429-26-88
mail: idrie@idrie.pl