oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

(mat. nadesłany; dps.pl 25.08.2008)

 

Zapraszamy na zajęcia pracowników takich instytucji jak: Domy Pomocy Społecznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Środowiskowe Domy Samopomocy itp.

Uczestnik szkolenia:

  • pozna  główne zadania zespołu terapeutycznego
  • określi cechy idealnego zespołu w instytucjach wspierających
  • zidentyfikuje  trudności w pracy zespołowej
  • lepiej zrozumie swoją rolę w grupie pracowników
  • pozna zasady  prawidłowej komunikacji między pracownikami
  • oceni zasoby i deficyty zespołu terapeutycznego
  • odkryje dobre strony konfliktu
  • uświadomi sobie wpływ stresu i wypalenia zawodowego na efektywność pracy

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów. Uczestnicy zajęć zdobywają i systematyzują wiedzę dotyczącą specyfiki pracy w sytuacji pomagania.

Szkolenie odbędzie się 06.09.2008 w Warszawie przy ul. Or - Ota 5 na Starym Żoliborzu. Zaczynamy o godz. 9.00.

Czas trwania: 7 godzin dydaktycznych.

Cena: 190 zł. od osoby. Przy zgłoszeniu minimum dwóch osób z jednej placówki, cena wynosi 160 zł. od osoby.

Uczestnicy otrzymują zaświadczenia i materiały szkoleniowe.

 

Zgłoszenia:biuro@komunikator.edu.pl  lub 608 089 743

płatę za uczestnictwo należy wpłacić przelewem na kilka dni przed rozpoczęciem szkolenia na konto organizatora -

Ośrodek Szkoleń Kreatywnych – KOMUNIKATOR,

ul. Krasińskiego 20/93, 01-581 Warszawa

ING Bank Śląski o/W-wa Gen. Zajączka 9/11

46 1050 1025 1000 0023 0272 8627