oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

(aut. Hanna Gramowska - Europejskie Centrum Edukacji w Opiece Długoterminowej 09.2008; dps.pl 22.09.2008)

 

W dniach 23-25 września odbędą się Toruńskie Dni Opieki Długoterminowej. Z tej okazji zapraszamy do lektury artykułu o problemie brakującej opieki dla osób starszych, niepełnosprawnych i niesamodzielnych oraz o inicjatywach dążących do poprawy tej sytuacji…


 

 

Coraz bardziej widoczne staje się zjawisko starzenia się społeczeństwa w krajach Unii Europejskiej. Jednocześnie coraz trudniej o fachowców, którzy zaopiekują się osobami niesamodzielnymi. Kto w takim razie zajmie się nami na starość?

 

Rośnie liczba osób starszych

 

Europejscy naukowcy coraz więcej uwagi poświęcają problemowi starzenia się społeczeństwa. Według raportów Unii Europejskiej w roku 2050 prawie 40% społeczeństwa Starego Kontynentu będzie miało więcej niż 65 lat.  W krajach słabiej rozwiniętych grupa tych osób wzrośnie do tego czasu czterokrotnie – z 374 milionów w roku 2000 do 1570 milionów w roku 2050. Średni wiek populacji wzrośnie z 11 do 35 lat.

 

W krajach wysoko rozwiniętych w roku 2050 osoby starsze będą stanowiły 33% społeczeństwa w porównaniu do dzisiejszych 19%, a średnia wieku podwyższy się o 9 lat i wyniesie lat 46.

 

Jednocześnie znaczący jest fakt, że w Europie kobiety żyją o 6 lat dłużej niż mężczyźni. W grupie powyżej 59 roku życia jest o 50% więcej kobiet, natomiast w grupie osób żyjących samodzielnie, powyżej 75 roku życia jest ich aż 70%.

 

Na razie w krajach środkowo- i wschodnioeuropejskich problem starzenia się społeczeństwa nie jest jeszcze tak daleko posunięty jak w krajach Europy Zachodniej, jednak do roku 2050 osiągnie on "średnią europejską”.

 

Coraz większa liczba osób w zaawansowanym wieku nie byłaby tak dużym wyzwaniem, gdyby nie fakt, iż grupa ludzi młodych nie powiększa się w sposób analogiczny.

 

Ukierunkowanie młodych Europejczyków na pracę zawodową sprawiło, że liczba urodzeń stale maleje, a osoby starsze nie zawsze mogą liczyć na pomoc i opiekę ze strony rodziny. Znaczący wpływ na to zjawisko ma również migracja w celach zarobkowych. Coraz częściej seniorzy nie otrzymują wsparcia ze strony własnych dzieci, ponieważ te nie mieszkają w tym samym mieście, a nawet kraju.

 

 

Młodzi też potrzebują pomocy

 

Obszar opieki długoterminowej nie ogranicza się tylko do osób starszych. Również osoby młodsze, które przeszły udar mózgu lub stały się ofiarami wypadków komunikacyjnych, wymagają stałej, specjalistycznej opieki. Dopóki leżą w szpitalu, mają zapewnioną opiekę, jednak po opuszczeniu szpitala zaczynają się problemy. Zajmowanie się osobą niesamodzielną jest dużym wyzwaniem dla rodziny, wiążącym się z obciążeniem zarówno fizycznym, jak i psychicznym. Nie wszyscy są w stanie podołać tak trudnej sytuacji. Jednocześnie bardzo ciężko jest znaleźć miejsce w placówce świadczącej opiekę długoterminową, w której osoba wymagająca stałego wsparcia z zewnątrz miałaby zapewnioną pomoc fachowców.

 

Placówek tych ich stanowczo za mało, a te, które są, borykają się z poważnymi problemami związanymi z niewystarczającą ilością personelu oraz niedofinansowaniem. Coraz więcej pielęgniarek opuszcza polskie placówki i podejmuje pracę za granicą. W takiej sytuacji ważnym zadaniem w celu poprawy dostępności usług opiekuńczych oraz podniesienia ich jakości jest wykształcenie wykwalifikowanego personelu, który będzie umiał świadczyć opiekę pacjentom przewlekle chorym i niezdolnym do samodzielnej egzystencji; osobom potrzebującym pomocy nawet przy, wydawałoby się, najprostszych czynnościach dnia codziennego, takich jak: mycie, ubieranie czy jedzenie.

 

 

Opiekun medyczny – nowy zawód – nowe możliwości

 

W celu wsparcia pielęgniarek, których jest w naszym kraju coraz mniej, we wrześniu 2007 roku, po długim oczekiwaniu środowiska opieki długoterminowej, Minister Zdrowia wpisał do wykazu pracowników medycznych nowy zawód – opiekun medyczny. Do zadań opiekuna będzie należała pomoc pielęgniarce przy wykonywaniu czynności dnia codziennego – ubieraniu, myciu czy karmieniu pacjenta.

 

 

Odpowiedź Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych SA na istniejące potrzeby

 

 

Misją Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych SA, oprócz dostarczania swoim Klientom produktów najwyższej jakości, jest również podnoszenie świadomości i wiedzy  dotyczącej opieki nad osobami niesamodzielnymi poprzez organizowanie konferencji, sympozjów naukowych oraz szkoleń dla osób  profesjonalnie związanych z ochroną zdrowia i pomocą społeczną.

 

W odpowiedzi na potrzeby środowiska, we wrześniu tego roku zostało otwarte w Toruniu Europejskie Centrum Edukacji w Opiece Długoterminowej Szkoła Policealna dla Opiekunów Medycznych. Celem szkoły jest wykształcenie grona profesjonalistów, którzy dzięki wiedzy zdobytej od fachowców i doświadczonych praktyków będą mogli świadczyć opiekę osobom najsłabszym – niepełnosprawnym, obłożnie chorym i niesamodzielnym. Jak na Europejskie Centrum przystało, uczniowie mają możliwość podjęcia nauki języka niemieckiego, a w przyszłości będą mogli odbywać praktyki w placówkach opiekuńczych w Niemczech.

 

Kolejnym ważnym przedsięwzięciem są Toruńskie Dni Opieki Długoterminowej, które w tym roku odbędą się już po raz 11. W ramach TDOD odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Opieki Długoterminowej. Wezmą w niej udział liderzy tego obszaru, menedżerowie placówek opiekuńczych, pielęgniarki i opiekunowie z 14 krajów europejskich, m. in. z Niemiec, Holandii, Szwajcarii, Austrii, Francji i z Rosji.

 

Konferencja stwarza możliwość dyskusji nad najważniejszymi problemami wymagającymi wprowadzenia nowych rozwiązań oraz wymiany i porównania doświadczeń praktyków z całej Europy. Tematem przewodnim jest w tym roku "Jakość opieki – jakość życia. Opieka długoterminowa wobec dylematów ekonomicznych, prawnych i etycznych". Uczestnicy będą dyskutowali nad rozwiązaniami, które przyczynią się do podniesienia jakości życia osób starszych, niepełnosprawnych i niesamodzielnych.

 

Tegoroczna edycja Toruńskich Dni Opieki Długoterminowej odbędzie się w dniach 23-25 września, a Honorowy Patronat nad tym wydarzeniem będzie sprawował Prezydent Miasta Torunia – Michał Zaleski.


 

Europejskie Centrum Edukacji w Opiece Długoterminowej

ul. Żółkiewskiego 20/26

87-100 Toruń

tel. (056) 612 35 60