oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

(aut. KAP/bsz - PAP 6.10.2008; dps.pl 23.10.2008)

150 słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku z całej Polski będzie dyskutować o sprawach dotyczących tego ruchu, a także zapozna się z wystąpieniami przedstawicieli władzy ustawodawczej i wykonawczej podczas sesji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i w Kancelarii Senatu.

Spotkanie będzie częścią V Ogólnopolskiej Konferencji Uniwersytetów Trzeciego Wieku pt. "III wiek w XXI wieku", która odbędzie się w dniach 6-8 października.

W ramach sesji zaplanowane są m.in. wystąpienia ministrów - skarbu państwa i edukacji, szefa doradców premiera oraz przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Starszych, senatora Mieczysława Augustyna. Przewidziano także omówienie założeń do Ustawy o ubezpieczeniu od ryzyka niesamodzielności, omówienie zasad wspieranie działań UTW przez samorządy, prezentację wybranych programów współpracy krajowej i zagranicznej oraz wykłady na następujące tematy: "UTW w społecznościach lokalnych", "Liderzy III wieku" i "UTW a system kształcenia ustawicznego".

 

więcej...