oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

(aut. mat. nadesłany; dps.pl 13.02.2009)

 

 

Ośrodek Szkoleń Kreatywnych "Komunikator" zaprasza na szkolenia:

 


 

Pracownik pierwszego kontaktu w domu pomocy społecznej

 

Na zajęcia zapraszamy osoby, które pełnią obowiązki pracownika pierwszego kontaktu, jak również te które w przyszłości będą pełniły taką funkcję.

Cele:

  • Poznanie idei profesjonalnego działania  pracownika pierwszego kontaktu
  • Uświadomienie predyspozycji osobowościowych do wykonywania obowiązków
  • Pogłębienie umiejętności współpracy z podopiecznym
  • Umiejętne komunikowanie się z rodziną pensjonariusza

Warsztat ma charakter zajęć praktycznych, prowadzony metodami aktywnymi.

Data: 28.03.2009r; Na zajęcia zapraszamy od godziny 9.00.

Czas: 5 godzin dydaktycznych

Miejsce: ul. Or-Ota 5 w Warszawie na Starym Żoliborzu.

Cena: 180 zł./os.

UWAGA! Przy zgłoszeniu min. dwóch osób z jednej placówki cena wynosi 150 zł. od osoby.

Uczestnicy otrzymują zaświadczenia i materiały szkoleniowe.

Zgłoszenia: biuro@komunikator.edu.pl  lub 608 089743

Należność za uczestnictwo prosimy wpłacić przelewem na kilka dni przed rozpoczęciem szkolenia na konto organizatora - Ośrodek Szkoleń Kreatywnych – KOMUNIKATOR, ul. Krasińskiego 20/93, 01-581 Warszawa

ING Bank Śląski o/W-wa Gen. Zajączka 9/11

46 1050 1025 1000 0023 0272 8627

 


 

Trening asertywnych zachowań w relacjach z klientem pomocy społecznej

 

Cel szkolenia: pogłębienie umiejętności asertywnej komunikacji w codziennej pracy z klientem /podopiecznym.

Na zajęcia zapraszamy osoby związane z pomocą społeczną: pracowników socjalnych, pielęgniarki, opiekunów, pokojowe, wszystkich, którzy są zainteresowani rozwojem zawodowym

i podwyższeniem praktycznej wiedzy na temat właściwych relacji  ze swoimi podopiecznymi.

 

Na praktycznych zajęciach nauczymy się:

  • pozytywnego języka w komunikacji asertywnej
  • szukania rozwiązań
  • stawiania granic
  • rozpoznawania własnych praw
  • mówienia "tak" i "nie"
  • praktycznego wykorzystywania zachowań asertywnych w pracy

 

Szkolenie odbędzie się 29.03.2009 w Warszawie przy ul. Or - Ota 5 na Starym Żoliborzu.

Zaczynamy o godz. 9.00. Czas trwania: 7 godzin dydaktycznych.

Cena: 190 złotych od osoby. Przy zgłoszeniu minimum dwóch osób z jednej placówki, cena wynosi 160 złotych od osoby.

Uczestnicy otrzymują zaświadczenia i materiały szkoleniowe.

Zgłoszenia: biuro@komunikator.edu.pl  lub 608 089 743

 

Opłatę za uczestnictwo należy wpłacić przelewem na kilka dni przed rozpoczęciem szkolenia na konto organizatora - Ośrodek Szkoleń Kreatywnych – KOMUNIKATOR, ul. Krasińskiego 20/93, 01-581 Warszawa

ING Bank Śląski o/W-wa Gen. Zajączka 9/11

46 1050 1025 1000 0023 0272 8627

 


 

www.komunikator.edu.pl