oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

(aut. Ewa Zagawa - Fundacja"Dr Clown"/dps.pl 14.08.2009)

 

 

Fundacja "Dr Clown"Oddział Poznań zaprasza osoby opiekujące się na co dzień seniorami (opiekunowie osoby starszej, pracownicy socjalni, terapeuci zajęciowi, psychologowie, rodziny i przyjaciele seniorów) na "Warsztaty dla opiekunów osób starszych - praca z seniorami w oparciu o atrakcyjne formy aktywizacji intelektualnej, społecznej i artystycznej"

 

Uwaga! Z treści nadesłanego pisma wynika, że oferta skierowana jest do osób z Wielkopolski! (przyp. dps.pl)

 

Celem   warsztatów jest przekazanie opiekunom osób starszych rzetelnej wiedzy dotyczącej możliwości   oddziaływania i pokazanie wypracowanych, skutecznych metod i technik bezpośredniego wpływu na seniorów, skutkującego poprawą ich funkcjonowania w sferze intelektualnej, emocjonalnej i  społecznej,   a ponadto przekazanie umiejętności animatorskich służących aktywizowaniu najbardziej pasywnych seniorów.

 

Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów i warsztatów w następujących terminach:

 

I grupa: 11 września (8 h), 12 września (8 h), 13 września (8 h) oraz 18 września (8 h),

19 września (8 h), 20 września (8 h ;zakończenie i wręczenie dyplomów-zaświadczeń)

 

II grupa: 25 września (8 h), 26 września (8 h), 27 września (8 h) oraz 2 października ( 8 h),

3 października (8 h), 4 października (8 h ;zakończenie i wręczenie dyplomów - zaświadczeń)

 

III grupa: 9 października ( 8 h),10 października (8 h), 11 października (8 h) oraz

16 października ( 8 h), 17 października (8 h), 18 października (8 h; zakończenie i wręczenie

dyplomów- zaświadczeń)

 

Czas trwania: 48h dydaktycznych

Koszt szkolenia: 1562,50 zł/ os; Uwaga! Dzięki dotacji udzielonej przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego odpłatność ze strony uczestników wynosi 120 zł

 

Prosimy o zgłoszenia telefoniczne lub mailowe do dnia 10 września na jeden z podanych niżej numerów:

Hanna Zwolak tel. 0 507 583 856 (po godz.16)e-mail: hankazko@gazeta.pl

Ewa Zagawa tel. 0 509 953 903 e-mail: ewa.zagawa@drclown.pl

 

 

 


 

Partner projektu; NZOZ Szpital Dziecięcy przy ul. Krysiewicza w Poznaniu

Wsparcie: Hurtownia *MTX *Poznań ul. J. Wujka 9/11,Jutrzenka Colian Poznań, ul. Św. Wawrzyńca 11