oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

(aut. INFOR/dps.pl 7.09.2009)

 

 

Informacje o wykładowcy

Ewa Wronikowska – prawnik, wykładowca akademicki, autorka wielu publikacji

 

Program

 

 1. Zasady obliczania terminów w prawie pracy (obliczanie wieku pracownika,stażu pracy, okresu wypowiedzenia oraz innych terminów)
 2. Sporządzanie i doręczanie pism z zakresu prawa pracy (wypowiedzenia umów o pracę, porozumień stron, wypowiedzeń zmieniających).
 3. Udzielanie urlopów wypoczynkowych, macierzyńskich i wychowawczych.
 4. Obliczanie wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.
 5. Prowadzenie dokumentacji pracowniczej (akta osobowe, ewidencja czasu pracy, harmonogramy czasu pracy).
 6. Obliczanie świadczeń  z zakresu prawa pracy (odpraw, dodatków, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe).
 7. Dodatkowe wynagrodzenie roczne (ustalenia prawa do DWR, obliczanie wysokości DWR)
 8. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników.
 9. Podróże służbowe pracowników.

 

Informacje organizacyjne

 

Cena: 590 PLN

Miejsce: Katowice

Data rozpoczęcia: 2009-09-24

Data zakończenia: 2009-09-25

 

Cena obejmuje:

 

 • udział w szkoleniu
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • zaświadczenia MEN-III/2
 • serwis kawowy
 • obiad

 

Warunki uczestnictwa

 

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie faksem wypełnionej karty zgłoszenia lub wyrażenie chęci udziału w szkoleniu poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej oraz dokonanie opłaty

 

    * gotówką w dniu szkolenia

    * przelewem 100% ceny na podstawie faktury VAT, w terminie 7 dni od daty jej wystawienia

 

INFOR Training Sp. z o.o.

BRE BANK O/Katowice 16 1140 1010 0000 5231 8900 1003

 

Prosimy o dokonanie opłaty dopiero po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa.

 

Warunki rezygnacji

 

Rezygnacja z zajęć w terminie krótszym niż 3 dni robocze przed terminem rozpoczęcia szkolenia, wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty za udział

 

Kontakt

 

Monika Dzido-Kudera

Telefon: (32) 253 88 29 wew. 108