oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

(INFOR/ dps.pl 7.09.2009)

 

 

Informacje o wykładowcy

 

– wieloletni praktyk z zakresu stosowania prawa pracy, zasad wynagradzania pracowników samorządowych

 

Program

 

 1. Nowe regulacje prawne wprowadzone nowelizacją ustawy o pracownikach samorządowych.
 2. Pojęcie minimalnego i maksymalnego wynagrodzenia zasadniczego.
 3. Otwarty katalog składników wynagrodzenia, tj.
  • dodatki do wynagrodzeń,
  • premie
  • wynagrodzenia nieperiodyczne
  • inne świadczenia związane z pracą,
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne
  • różnica między premią a nagrodą.
 4. Tworzenie nowych tabeli płac.
 5. Regulamin wynagradzania (obowiązek utworzenia od 1 lipca 2009r.)   Plan tworzenia regulaminu w nawiązaniu do wytycznych ustawodawcy oraz uregulowań wewnętrznych danej jednostki - ćwiczenia.
 6. Świadczenia przysługujące w okresie czasowej niezdolności do pracy.
  • omówienie ustawy zasiłkowej,
  • co należy brać do podstawy wynagrodzenia chorobowego,
  • kiedy następuje  obniżenie zasiłku,
  • okresy zasiłkowe.
 7. Obliczanie wynagrodzeń za cały miesiąc – ćwiczenia na przykładach.
 8. Obliczanie podstawy wynagrodzenia chorobowego - ćwiczenia na przykładach.
 9. Obliczanie wynagrodzeń za część miesiąca spowodowaną różnymi nieobecnościami - ćwiczenia na przykładach.
 10. Dyskusja.

 

Informacje organizacyjne

 

Cena: 590 PLN

Miejsce: Katowice

Data rozpoczęcia: 2009-09-17

Data zakończenia: 2009-09-18

 

Cena obejmuje:

 

 • udział w szkoleniu
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • zaświadczenia MEN-III/2
 • serwis kawowy
 • obiad

 

Warunki uczestnictwa

 

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie faksem wypełnionej karty zgłoszenia lub wyrażenie chęci udziału w szkoleniu poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej oraz dokonanie opłaty

 

    * gotówką w dniu szkolenia

    * przelewem 100% ceny na podstawie faktury VAT, w terminie 7 dni od daty jej wystawienia

 

INFOR Training Sp. z o.o.

BRE BANK O/Katowice 16 1140 1010 0000 5231 8900 1003

 

Prosimy o dokonanie opłaty dopiero po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa.

 

Warunki rezygnacji

 

Rezygnacja z zajęć w terminie krótszym niż 3 dni robocze przed terminem rozpoczęcia szkolenia, wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty za udział

Kontakt

 

Monika Dzido-Kudera

Telefon: (32) 253 88 29 wew. 108