oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

(aut. SnRODiPS "Dom Pod Słoncem"/ dps.pl 15.02.2010)

 

 

 

Stowarzyszenie na Rzecz Opieki Długoterminowej i Pomocy Społecznej "Dom Pod Słońcem" we współpracy z Europejskim Centrum Edukacji w Opiece Długoterminowej zaprasza na kursy dokształcające dla pielęgniarek. Poniżej przedstawiamy harmonogram kursów na pierwsze półrocze 2010 r.

  • "Podstawowe zasady pracy z podopiecznym chorym psychicznie lub zaburzonym psychicznie w placówce opieki długoterminowej" Toruń 18-19.02.2010 roku, Wrocław 11-12.03.2010 roku 
  • "Zasady opieki pielęgnacji pacjentów z chorobą Parkinsona, Alzheimera i SM" Szczecin 23-24.02.2010 roku - pobierz kartę
  • "Pacjent w domowej opiece długoterminowej. Ocena sprawności, postępowanie terapeutyczne" Łódź 18-19.03.2010 roku; Olsztyn 22-23.04.2010 roku; Gdańsk 13-14.05.2010 roku; Kraków 15-16.06.2010 roku
  • "Leczenie ran przewlekłych" Rzeszów 14-15.04.2010 roku; Katowice 17-18.06.2010 roku
  • "Usprawnienie pacjentów opieki długoterminowej po udarach mózgu" Poznań 29-30.03.2010 roku; Toruń 26-27.04.2010 roku

 

Każdy kurs trwa 2 dni, co daje łącznie 16 h wykładów. Koszt uczestnictwa dla jednej osoby to 180,00 zł lub 900 punktów Klubu Seni.

Cena obejmuje:

  • udział w szkoleniu
  • materiały szkoleniowe
  • wyżywienie (przerwy kawowe, obiad)

nie zawiera natomiast kosztów noclegu.

Kurs kończy się pisemnym testem, po którego zaliczeniu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Warunkiem udziału w kursie jest wypełnienie karty zgłoszeniowej i odesłanie jej wraz z kopią dowodu wpłaty do wskazanego przez organizatora dnia, na adres Biura Szkolenia (pocztą lub faxem). Liczba miejsc jest ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Dane, o których wpisanie prosimy w karcie zgłoszeniowej są niezbędne do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu i tylko do takich celów są wykorzystywane.

Opłatę za kurs, należy przelać na konto 83 1090 1506 0000 0000 5008 4052

Na przelewie prosimy o wpisanie imienia i nazwiska uczestnika kursu oraz terminu odbywania kursu.

O zakwalifikowaniu na kurs, dokładnym miejscu kształcenia i szczegółowym planie zajęć organizator będzie informował pisemnie lub telefonicznie.

 

Więcej informacji o kursach, karty zgłoszeniowe oraz zakresy tematyczne znajdują się na stronie www.ecewod.tzmo.com.pl.