oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

(aut. Joanna Rayzacher - Fundacja Dbam o Zdrowie; dps.pl 15.04.2010)

 

 

Dnia 20 kwietnia br. w Urzędzie Miasta Łodzi rozpocznie się o godz. 11:00 konferencja "Pogodna jesień życia – jak sprawnie i zdrowo funkcjonować w starszym wieku". Organizuje ją Fundacja Dbam o Zdrowie , przy współpracy Urzędu Miasta Łodzi oraz dzięki zaangażowaniu Pani Lidii Fido – Pełnomocnika Prezydenta Miasta Łodzi ds. Osób Niepełnosprawnych i Seniorów.

Konferencja poświęcona będzie tematyce zdrowia i dobrostanu fizycznego oraz psychicznego osób starszych. W ramach akcji planowane są wykłady i prelekcje poświęcone problematyce zdrowotnej – profilaktyce oraz leczeniu z praktycznego punktu widzenia osoby starszej. Idea zorganizowania konferencji wynika z zachodzących zmian społeczno-demograficznych i aktualnych problemów osób w wieku starszym. Konferencja stanowi preludium działań podjętych przez Fundację w ramach akcji skoncentrowanych na różnych aspektach funkcjonowania seniorów.

Mieć ona będzie charakter otwarty dla wszystkich osób zainteresowanych poruszaną tematyką.. W ramach działań informacyjno-promocyjnych zaproszenia będą kierowane, m.in. do takich organizacji jak: Kluby Seniora, MOPS, DDP, PCPR, Domy Opieki, Uniwersytet Trzeciego Wieku i innych instytucji zajmujących się zdrowiem oraz opieką nad osobami starszymi, a także do władz miast, urzędów oraz firm prywatnych.

 

KONFERENCJA "Pogodna jesień życia – jak sprawnie i zdrowo funkcjonować w starszym wieku"

Organizator: Fundacja Dbam o Zdrowie (we współpracy z UMŁ)

Patronat honorowy: Prezydent Miasta Łodzi

Miejsce konferencji: Urząd Miasta Łodzi, Duża Sala Obrad Rady Miejskiej, ul. Piotrkowska 104

Data: 20 kwietnia 2010 roku, godz. 11:00

 

W programie konferencji m.in:

  • Moje odbicie w lustrze: czy medycyna estetyczna może cofnąć czas?(dr n. med. Magdalena Adamiak-Kardas, Look-Medica)
  • Zastosowanie tlenoterapii hiperbarycznej w leczeniu (Krzysztof Chmiela, Ośrodek Tlenoterapii Hiperbarycznej CREATOR w Łodzi)
  • Jak pacjent, lekarz i farmaceuta mogą razem poprawić skuteczność leczenia chorób przewlekłych?(dr hab. n. med. Przemysław Kardas, I Zakład Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi).
  • Program Senior – pomoc seniorom w dostępie do niezbędnych leków. (Małgorzata Marchewka, Anna Tomczak, Marcin Piskorski)
  • Żywienie osób starszych (Marta Skuza, Sylwia Kuźnar, Uniwersytet Medyczny w Łodzi)
  • Programy profilaktyczne dla osób starszych (Magdalena Matusiak, Paulina Matusiak, Uniwersytet Medyczny w Łodzi)
  • Konieczność podtrzymywania procesu uczenia u osób starszych (Szymczak Anita, Anna Pasternak, Uniwersytet Medyczny w Łodzi)
  • Mieszkania dostosowane do wieku(Mirosława Łatkowska – Włodek)
  • Aktywność fizyczna u osób starszych(Martyna Kruszyńska, Dominika Kryńska, Uniwersytet Medyczny w Łodzi)
  • Taijiquan – recepta na zdrowie,(Jagoda Kunikowska, Łódzka Akademia Chen Taijiquan, dla zainteresowanych krótki pokaz ćwiczeń.