oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

(aut. Hanna Gramowska - MEDI; dps.pl 19.05.2010)

 

 

Już dziś zapraszamy do udziału w Międzynarodowej Konferencji Opieki Długoterminowej organizowanej w ramach Toruńskich Dni Opieki Długoterminowej, w terminie 21-23 września 2010 w Toruniu.

 

Podczas tegorocznej Konferencji odbędzie się sesja  poświęcona dobrym praktykom w placówkach opieki długoterminowej i pomocy społecznej. Celem sesji jest przedstawienie nieszablonowych rozwiązań i projektów, które mają pozytywny wpływ  na jakość życia osób przebywających w placówce oraz na  pracę ich personelu.

 

W tym roku Uczestnicy TDOD mają możliwość czynnego współtworzenia Konferencji i zgłaszania swoich placówek i instytucji do udziału we wspomnianej sesji. Propozycje wystąpień mogą zgłaszać wszystkie placówki, które wyróżniają się na tle innych, prowadząc nowatorskie działania na rzecz podniesienia komfortu życia osób przebywających w placówce, jak i poprawy warunków pracy samego personelu.

Celem tej inicjatywy jest poinformowanie wszystkich Uczestników TDOD o dobrych przykładach zarządzania, rozwiązaniach organizacyjnych i finansowych, by mogli czerpać z najlepszych wzorców.

 

Może właśnie Państwo staracie się w nowatorski sposób zaktywizować podopiecznych, zmotywować ich do działania, rehabilitacji lub możecie pochwalić się niestandardowymi rozwiązaniami w placówce. Jeśli tak, to wrześniowa Konferencja jest dla Państwa idealną okazją, by opowiedzieć o swoich dokonaniach na forum osób zaangażowanych w rozwój opieki długoterminowej. 

 


 

Osoby, które prowadzą dobre praktyki w swoich placówkach i które chcą podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi, zachęcamy do nadsyłania propozycji wystąpień na adres Biura Konferencyjnego. W zgłoszeniu proszę podać dane placówki, opisać dobre praktyki oraz efekty, jakie przynoszą mieszkańcom i personelowi.
O wyborze poszczególnych placówek do prezentacji podczas TDOD zadecyduje Komitet Naukowy Konferencji.

Więcej informacji na stronie www.tdod.pl


 

Zasady zgłaszania wystąpień do sesji pt. "Dobre praktyki w placówkach opieki długoterminowej i pomocy społecznej"

 

 

Sesja poświęcona dobrym praktykom odbędzie się 23 września 2010 roku w godzinach 10.00 – 12.00.

Każda z wykładających osób będzie miała do dyspozycji 10-15 min. na zaprezentowanie rozwiązań swojej placówki.

 

W zgłoszeniu należy zawrzeć:

 1. Opis dobrych praktyk stosowanych w placówce i efektów, jakie przynoszą dla pacjentów lub personelu (ok. 2 stron w Wordzie, czcionka 12, interlinia 1,5)
 2. Dane wykładowcy wraz z krótkim opisem jego doświadczenia zawodowego
 3. Dane kontaktowe

 

Obszary tematyczne:

 • organizacje pozarządowe jako partner w opiece długoterminowej
 • programy terapeutyczne
 • metody aktywizacji
 • metody rehabilitacji
 • warsztaty terapii zajęciowej
 • dodatkowe finansowanie działalności placówki, instytucji
 • rozwiązania organizacyjne lub finansowe
 • rozwiązania ułatwiające pracę personelu
 • adaptacja i modernizacja placówki
 • współpraca z rodziną

Ważne są nawet najprostsze rozwiązania.

 

Zgłoszenia należy przesyłać do 30 czerwca 2010 roku na adres Biura Konferencji:

 

Europejskie Centrum Opieki Długoterminowej TZMO SA

ul. Żółkiewskiego 20/26

87-100 Toruń

z dopiskiem *Toruńskie Dni Opieki Długoterminowej*

lub mailem na adres ecod@tzmo.com.pl

 

Komitet Naukowy Konferencji wybierze najciekawsze i najbardziej wartościowe inicjatywy, które zostaną przedstawione na Konferencji podczas sesji poświęconej dobrym praktykom placówkach opieki długoterminowej i pomocy społecznej.  Pozostałe placówki będą miały możliwość zaprezentowania swoich praktyk w formie plakatów wystawionych w Foyer Auli UMK, gdzie odbywa się Konferencja, lub na łamach kwartalnika MEDI Forum Opieki Długoterminowej.

 

 

Osoba kontaktowa:

Joanna Hain-Listewnik

Tel. 723 185 245, 56 612 32 93